Drukas resursa adrese: http://koknesesmuzikasskola.lv/jaunumi/gustavam_jakubovicam_3_vieta_jauno_dziedataju_konkursa
Drukas datums: 00:14:40 29.10.2020

Gustavam Jakubovičam 3. vieta jauno dziedātāju konkursā26.01.2020

Kokneses Mūzikas skolas kora klases audzēknis Gustavs Jakubovičs 18. janvārī piedalījās X Terēzes Brokas Jauno dziedātāju konkursā, ko organizēja Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola.

Konkurss līdz šim bija pazīstams ar Staņislava Broka vārdu, bet, saglabājot konkursam raksturīgās tradīcijas - latgaliešu tautasdziesmu dziedāšanu a capella (bez pavadījuma), šoreiz, pieminot mūžībā aizgājušo kordiriģenti Terēzi Broku, tika pārdēvēts un turpmāk nesīs viņas vārdu.

Konkursā kopumā piedalījās 45 solisti un 17 ansambļi (dažādās vecuma grupās).  Konkursā līdztekus plaši pārstāvētajai St. Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolai piedalījās arī audzēkņi no Ilūkstes, Krāslavas, Preiļiem, Dagdas, Ilūkstes, Jēkabpils, Aizkraukles, Pļaviņām, Rēzeknes, Aglonas, Līvāniem.

Gustavs Jakubovičs konkursā A2 grupā (zēni no 9 -12 gadiem) ieguva 3. vietu un konkursa piemiņas balvu. Gustavs šajā mācību gadā ir uzsācis mācības mūzikas skolā un šī bija audzēkņa pirmā konkursa pieredze.

Liels paldies par uzcītību, uzdrīkstēšanos un ieguldīto darbu audzēknim, koncertmeistarei Ilonai Makareni un par atbalstu audzēkņa vecākiem!

Lelde Kamzole-Gagaine,

Kora klases skolotāja