Kokneses mūzikas skola
lapas galva

Kokneses novads

Kokneses Mūzikas skolas vecāko klašu kora dalība II kārtas koru konkursā Daugavpilī08.04.2019

Kokneses Mūzikas skolas vecāko klašu koris 3. aprīlī piedalījās Latgales kultūrvēsturiskā novada  koru konkursā, kas tika organizēts Daugavpils latviešu kultūras centrā. Daugavpilī satikās 24 Latvijas izglītības iestāžu 5. – 12. klašu kori no Jēkabpils, Rēzeknes, Balviem, Daugavpils, Preiļiem, Aglonas, Ilūkstes, Pļaviņām, Salas, Viesītes, Kārsavas, Līvāniem, Tilžas, Krāslavas un Ludzas. II kārtas konkursā piedalījās labākie novada kolektīvi, kas uzrādīja augstu sniegumu I kārtas konkursā novadā.

Marta sākumā arī Kokneses Mūzikas skolas kora sagatavotību un repertuāra apguvi izvērtēja Kokneses novada domes izglītības darba speciāliste Inese Saulīte un žūrijas pārstāvji – mākslas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja Inita Asarīte un Pļaviņu Mūzikas skolas direktore Dita Ārgule, kas noklausoties kora sniegumu atzīmēja gan pozitīvās puses, gan deva lietderīgus padomus kora skanējuma un izpildījuma kvalitātes uzlabošanai gatavojoties koru konkursa II kārtai.

Katram korim konkursā bija jāizpilda trīs dziesmas – izlozes, izvēles un obligātā dziesma no XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku repertuāra. Koru mākslinieciskais un tehniskais sniegums tika vērtēts pēc 50 punktu skalas, un atbilstoši skatē iegūtajam punktu skaitam koriem tiek piešķirta kvalitātes pakāpe – augstākā, I, II vai III – vai pateicība par piedalīšanos.

Kokneses Mūzikas skolas koris koru konkursa  II kārtā  ieguva I pakāpes diplomu (43,10 punkti).

Skates dalībnieku sniegumu vērtēja -   

Agra Bērziņa – VISC neformālās izglītības departamenta vadītāja,

Rita Platpere – VISC izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente

Edgars Vītols – Dziesmu svētku noslēguma koncerta mākslinieciskais vadītājs, J. Vītola Mūzikas Akadēmijas mūzikas pedagoģijas nodaļas vadītājs, koru diriģents,

Jevgenijs Ustinskovs – SBDMV kordiriģēšanas nodaļas vadītājs, Daugavpils koru apriņķa 

Jānis Grigalis – diriģents, tautas mūzikas instrumentu ansambļu speciālists.

Konkursa noslēgumā žūrijas  pārstāvji deva savu redzējumu par koru sagatavotību, atzīmējot ļoti labi apgūto dziesmu repertuāru, daudzveidīgo un niansēto dziesmu izpildījumu koru skanējumā, kā arī novēlēja izturību turpmākajam darbam, lai visu koru centieni varētu vainagoties ar dalību Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, kas norisināsies 2020.gadā.

Kokneses Mūzikas skolas audzēkņi, pēc uzstāšanās konkursā, klausījās arī citu koru sniegumu, lai gūtu pieredzi, pozitīvu ierosmi un izpratni par laba kora skanējumu. Dienas gaitā apmeklējām arī Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzeju, daudzveidīgās ekspozīcijās iepazīstot gan Daugavpils vēsturi, gan apskatot nozīmīgu Latgales mākslinieku darbus un  nostiprinot savas zināšanas dabas eksponātu apskatē.

Sirsnīgs paldies visiem kora dalībniekiem par centību, organizētību, atbildību un skanīgo dziedājumu! Paldies kora koncertmeistarei – Ilonai Makareni. Izturību turpmākajā darbā!

Liels paldies par atbalstu Kokneses novada domei, Kokneses Mūzikas skolai par iztrūkstošo tērpu iegādi, transporta nodrošinājumu.

Paldies par sirsnīgo uzņemšanu Daugavpils Saskaņas pamatskolas direktorei Jeļenai Vucānai un skolas kolektīvam, kas nodrošināja mēģinājuma un ģērbšanās iespēju skolā, kā arī par siltajām un garšīgajām pusdienām.

Paldies vecāku pārstāvjiem – Antrai Vasiļevskai un Renāram Čumakevičam, kas atbalstīja, uzmundrināja, palīdzēja  visas dienas gaitā!

 KMS kora vadītāja Lelde Kamzole –Gagaine

 

 

Pasākumu kalendārs
<>

Jaunākās galerijas


back to top