Kokneses mūzikas skola
lapas galva

Kokneses novads

Panākumiem bagātais Kokneses Mūzikas skolas mācību gads31.05.2017

Līdz ar siltām pavasara vēsmām Kokneses Mūzikas skolā izskan mācību gads. Mūsu skolā tas ir bijis īpaši ražīgs. Kā vienmēr gan pirmais, gan otrais mācību pusgads ir piepildīts ar daudzveidīgām muzikālām aktivitātēm – koncertiem, konkursiem, festivāliem un radošām pēcpusdienām. Gada garumā visiem mūzikas skolas audzēkņiem ir iespēja sevi parādīt uz skatuves individuāli un kolektīvā. Taustiņinstrumentu spēle – klavierspēle 3. klases audzēknis Edmunds Beķers (pedagogs Ilona Makareni) XII Straptautiskajā P. Čaikovska klaviermūzikas izpildītāju konkursā ieguva III vietu. Klavierspēles audzēkņu Valsts konkursa II kārtā 2. klases audzēkne Elizabete Skrastiņa ieguva Pateicību, Edmunds Beķers - Atzinību, 5.klases audzēkne Evelīna Vitenberga III vietu. Viņu pedagogs ir Ilona Makareni.

Visi mūsu skolas audzēkņi, neatkarīgi no specialitātes, spēlē klavieres, trīs no viņiem piedalījās IV Latvijas mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu audzēkņu festivālā „Vispārējās klavieres” - Aleksis Krūmiņš ( Taustiņinstrumentu spēle – akordeona spēle), Alise Krūmiņa ( Pūšaminstrumentu spēle – flautas spēle) un Krista Ģēģere (Vokālā mūzika – kora klase). Viņu pedagogi Ilona Makareni un Jānis Bumbišs.

26. maijā mūzikas skolas zālē bija iespēja noklausīties mūsu skolas 2012. gada absolventes un Jelgavas mūzikas vidusskolas IV kursa audzēknes Elīnas Stāmures noslēguma eksāmena programmu. Prieks par Elīnu un lepnums par absolventi, kura tomēr neaizmirst savu mazo skoliņu. Novēlu veiksmīgi nokārtot eksāmenu klavierēs un veiksmīgus iestājeksāmenus J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā.

Taustiņinstrumentu spēle – akordeona spēle - Kamerorķestris ir aktīvi piedalījies skolas un Kokneses novada koncertos un pedagoga Karolīnes Vancānes organizētajās starptautiskajās „Akordeona dienās 2017” Rīgā. Latgales reģiona mūzikas skolu akordeona ansambļu un orķestru konkursā „Daugavpils 2017” duets 3. klases audzēkne Keisija Vidiņa un 2. klases audzēknis Aleksis Krūmiņš ieguva Atzinību, Kamerorķestris III vietu. Pedagogi Karolīne Vancāne un Iveta Bērziņa.

Vokālā mūzika – kora klase Valsts konkursa II kārtā 6. klases audzēkne Krista Strazdiņa ieguva I vietu, III kārtā viņa ieguva Pateicību. 2. klases audzēknis Haralds Nungurs un 8. klases audzēkne Krista Ģēģere Atzinības. Skolas vecāko klašu un jaunāko klašu koris ir aktīvi skolas un ārpusskolas koncertu dalībnieki. Vecāko klašu koris ir piedalījies sadziedāšanās pasākumā „Mana dziesma Latvijai” Rēzeknes novada Lendžos, Daugavpils reģiona mūzikas skolu VI Koru festivālā- koncertā, Bērnu un jauniešu festivālā „Aizkrauklei 50”. Kora klases audzēkņu un koru vadītāja ir Lelde Kamzole – Gagaine, koncertmeistare Ilona Makareni.

Stīgu instrumentu spēle – vijoles spēle audzēknes Luīze Vasiļevska (3. klase) un Paula Vingre, Monta Bergmane (4. klase) piedalījās Latvijas mūzikas skolu stīgu instrumentu nodaļas audzēkņu ansambļu konkursā „Rīgas stīgas 2017”, ieguva Diplomu, un Kamermūzikas dienās Mārupes Mūzikas un mākslas skolā. Viņu pedagogs ir Jānis Atslēga.

Pūšaminstrumentu spēle 6. saksofona klases audzēkne Una Gadzāne ieguva II vietu XXII Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkursā un Pateicību X Starptautiskā festivāla Saxophonia Latvijas saksofonistu konkursā. Saksofonistu ansamblis ir aktīvs skolas, Kokneses novada koncertu un ārpusskolas pasākumu dalībnieks. Viņu pedagogs ir Ziedonis Puķītis, koncertmeistare Alla Puķīte.

V Latgales Mūzikas skolu Pūšaminstrumentu spēles un Sitaminstrumentu spēles audzēkņu konkursā 3. flautas klases audzēknei Sandijai Zizlānei III vieta, pedagogs Gundega Ermiča, koncertmeistars Raitis Kveska.

Šajā mācību gadā mēs skolā rīkojām „Atvērto durvju dienu”. Interesantiem bija iespēja noklausīties koncertu un doties nelielā ekskursijā pa klasēm, ieklausīties pedagogu stāstījumā par instrumentiem un redzēt tos tuvumā, un pieskarties.

Paldies visiem skolas tehniskajiem darbiniekiem par tīrības un kārtības uzturēšanu, un skolas vizuālā tēla radīšanu, vecākiem par nesavtīgu atbalstu, un audzēkņiem un pedagogiem par izturību, pacietību, mērķtiecību un sasniegumiem. Neskatoties uz to, ka ir vēl koncerti vasarā, un daudziem audzēkņiem vēl izglītojošās vasaras nometnes, visiem novēlu saulainu un notikumiem bagātu vasaru, labi atpūsties un sasmelties spēku nākošajam mācību gadam.

Iveta Bērziņa,

Kokneses mūzikas skolas direktore

Gundegas Ermičas foto

Pasākumu kalendārs
<>

Jaunākās galerijas


back to top