Kokneses mūzikas skola
lapas galva

Kokneses novads

Pateicības koncertā teic paldies par sasniegumiem mācību gadā07.06.2019

Kokneses Mūzikas skolā ir noslēdzies vēl viens mācību gads. Šis gads bijis ļoti bagāts koncertiem, konkursiem un starptautiskiem festivāliem. 28. maijā  kultūras namā notika Kokneses Mūzikas skolas audzēkņu Pateicības koncerts, kurā tika sumināti visi skolas audzēkņi, skolotāji un tehniskie darbinieki. Katrs ir ieguldījis milzīgu darbu skolas attīstībā un skolas vārda popularizēšanā gan Latvijā, gan Lietuvā un Krievijā.

Pateicības un nozīmīti ar skolas logo saņēma pūšaminstrumentu spēles audzēkņi  - Gundega Beķere (flauta ), Mārcis Briģis (trompete), Alekss Leķis (saksofons), Līva Liāna Liepiņa (saksofons), Una Gadzāne (saksofons),  Laura Lelde Kalviša (flauta ), Rūta Midere (flauta), Raivo Strazdiņš (saksofons), Rodrigo Sproģis (eifonijs) un klavierspēles audzēkne Arita Niedre par augstiem sasniegumiem konkursos un Kokneses Mūzikas skolas vārda popularizēšanu. Paldies viņiem par izturību un centību. Lepojamies un pateicība  vecāko klašu korim par augstiem sasniegumiem koru skatēs.

Pateicības saņēma arī audzēkņi, kuri skolas vārdu godam nesuši  novadā dažādos pasākumos, valstī  - koncertos, starptautiskos festivālos un starptautiskos forumos – Saksofonistu ansamblim, Kristai Strazdiņai, Viktorijai Lenorai Krauklei,  Keisijai Vidiņai, Aleksim Krūmiņam un mācību orķestrim.

Pateicības un nozīmītes visiem mūsu skolotājiem par milzīgu darbu, ticību, pacietību  - Allai Puķītei, Ziedonim Puķītim, Leldei Kamzolei – Gagainei, Gundegai Ermičai, Ilonai Makareni, Rūdolfam Bahmanim, Jānim Bumbišam, Evijai Cepurei, Solveigai Selgai un Karolīnei Vancānei un mūsu tehniskajiem darbiniekiem Rutai Balodei, Inai Požarskai un Gitai Birkānei.

Pateicība un paldies Skolas padomei, jo šī mācību gada laikā saņēmām praktiskus padomus skolas pasākumu realizēšanā.

Šajā mācību gadā aktīvi piedalījāmies akcijā "Tīrai Latvijai" un savācām 900 kg makulatūras un 200 kg izlietotās baterijas.

Audzēkņiem, skolas darbiniekiem un vecākiem vasaras mēnešos novēlu labi atpūsties un sasmelties spēkus nākamajam mācību cēlienam.

Iveta Bērziņa,

Kokneses Mūzikas skolas direktore

Santas Mideres foto

Pasākumu kalendārs
<>

Jaunākās galerijas


back to top