Drukas resursa adrese: http://koknesesmuzikasskola.lv/jaunumi/pavasara_sadziedasanas_koncerts_man_dziesminu_nepietruka_koknese
Drukas datums: 07:25:43 22.09.2020

Pavasara sadziedāšanās koncerts - “Man dziesmiņu nepietrūka” Koknesē08.03.2017

Spītējot putenim, salam un sniegam, kas 6.marta pēcpusdienā neļāva noprast par ziemas atkāpšanos, uz pavasara sadziedāšanās koncertu - "Man dziesmiņu nepietrūka" aicināja Kokneses Mūzikas skolas lielie un mazie dziedātaji. Pasākumu Kokneses kultūras namā kopā pulcējās 82 audzēkņi. Koncertu ieskandināja Kokneses Mūzikas skolas kora klases ansamblis ar dziesmām par sauli un gaismas atgriešanos. Tad savu dziedātprasmi rādīja Kokneses Mūzikas skolas jaunāko klašu koris, kur dzied visu specialitāšu jaunāko klašu audzēkņi. Viņu dziedātās dziesmas skanēja pārliecinoši un droši. Dziesmā “Augļu rondo” mazie dziedātāji aicināja arī klausītājus skanēt līdz.

Kā vienīgie no aicinātajiem novada dziedošajiem kolektīviem koncertā piekrita piedalīties Pērses sākumskolas ansamblis, vadītāja Sandra Paļčevska. Ansambļa dalībnieki par sevi saka tā: “Esam - vislabākie, vismuzikālākie, visforšākie Pērses sākumskolas 2. līdz 6.klases skolēni, kuri dzied!” Ansamblis priecēja klausītājus ar savām skanīgajām dziesmām, balsīm un košajiem tērpiem. Viesos bija arī mūsu kaimiņnovada dziedātāji – Pētera Barisona Aizkraukles mūzikas skolas koris, diriģente Silvija Tomaševska, koncertmeistare Ina Fedorovska. Par savu kolektīvu stāsta diriģente Silvija Tomaševska: "Pētera Barisona Aizkraukles Mūzikas skolas koris izveidojies pamatā no kora klases audzēkņiem. Bet kora sastāvā ir arī vijolnieki, koklētāji un klavieru klases audzēkņi. Kora vēstures lapaspusēs ierakstīti skaisti festivāli ar draugu koriem Vācijā un Francijā. Šobrīd aktuālākais pasākums ir radošais dziesmu konkurss Alojā. Jaunieši komponē, mēs pirmatskaņojam viņu kompozīcijas. Dziesmu svētku repertuāra apguve korim ir tradīcija. Tie ir svētki, kuri jāuztver kā latviešu tautas lepnums un gods."

Kora izpildījumā izjusti skanēja dziesmusvētkos skanējušā Ē. Ešenvalda “Dvēseles dziesma”, soliste Laura Miķelsone, kā arī dziesma no nākošo dziesmusvētku repertuāra - Imanta Kalniņa “Ceļš uz mājām”. Un protams skolēnu dziesmusvētkos iemīļotā Renāra Kaupera “Mana dziesma” - solisti Evars Geršebeks, Kristers Kraševskis, Daniels Žižko.

Skaļas ovācijās no saviem skolasbiedriem izpelnījās divi Aizkraukles Mūzikas skolas kora klases dueti - Karīna Sotnikova un Kerija Aizupiete, Artūrs Kancāns un Kristers Kraševskis, pedagogi – Natālija Putāne un Silvija Tomaševska.

Pētera Barisona Aizkraukles Mūzikas skola 13. maijā svinēs 50. gadu jubileju, uz kuru ielūgumu Kokneses Mūzikas skola jau saņēmusi. Un kā nu ne, četri Kokneses mūzikas skolas pedagogi ir Aizkraukles Mūzikas skolas absolventi.

Koncerta noslēgumā savu sagatavoto programmu atskaņoja koncerta vaininieki – Kokneses Mūzikas skolas vecāko klašu koris. Rudens pusē vecāko klašu koris viesojās Rēzeknes novada Lendžos, kur sadziedāšanās pasākumā “Mana dziesma Latvijai” vienojās ap 300 skolēnu no dažādām Rēzeknes novada skolām, kā arī vieskolektīvi no Rīgas. Pasākums jau notika 5 gadu, un bija patiess prieks tur piedalīties, klausīties citu kolektīvu sniegumu, parādīt sevi un vienoties kopdziesmās. Tie bija kā mazie dziesmusvētki! Uz jautājumu vai līdzīgu sadziedāšanās pasākumu audzēkņi vēlētos Koknesē - atbilde vienbalsīgi skanēja – Jā!

Kokneses Mūzikas skolas koris atskaņoja dziesmu programmu, ko ar rūpību gatavo, lai godam varētu pēc četru gadu pārtraukuma atkal piedalīties VI Daugavpils reģiona mūzikas skolu koru festivālā – koncertā. Lai kora varēšana augtu ir ļoti svarīga iespēja redzēt citu skolu kolektīvus, apliecināt savu varēšanu un smelties jaunu pieredzi no citiem. Koncerta noslēgumā kopdziesmās vienojās abu mūzikas skolu koru dziedātāji. Dziedātās dziesmas ir daļa no apgūstamā repertuāra Aizkraukles sadarbības novadu dziesmu dienai Aizkrauklē, kas notiks šī gada 19. maijā Aizkrauklē.

Kordziedāšanas tradīcijas, tāpat kā dejotprasme, vēlme sportot ir jākopj ik dienu. Mūsu varēšana neparādīsies kampaņveidīgi, īsi pirms dziesmu svētkiem, tā jāveido jau tagad, ik gadu. Un kas var būt labāks iedrošinājums, kā savas varēšanas kopīgs apliecinājums novadā. Mēs taču darām vienu darbu - mācām audzēkņiem mīlēt dziesmu, audzinām nākošos dziesmu svētku dalībniekus, kas neskatoties uz pesimistiskajām prognozēm sabiedrībā iespējams nosargās šo tradīciju nākotnē. Jācer, ka šī sadziedāšanās iedrošinās novada mūzikas skolotājus nākošā gada sadarbībai, lai mēs redzētu arī pozitīvās kopā sanākšanas puses, ne tikai šķēršļus ieceres realizācijai.

Paldies Kokneses mūzikas skolas direktorei par sarūpētajiem saldumiem dziedātājiem un ziediem skolotājiem, paldies kolēģiem par atbalstu koncerta organizēšanā, veiksmīgas norises nodrošināšanā! Paldies Kokneses kultūras nama darbiniekiem! Un vislielākais paldies visiem dziedātājiem par ieguldīto darbu dziesmu apguvē, koncertmeistarei Ilonai Makareni un audzēkņu vecākiem!

Lelde Kamzole-Gagaine,

Kokneses mūzikas skolas koru vadītāja

Foto: Rolands Gagainis