Drukas resursa adrese: http://koknesesmuzikasskola.lv/jaunumi/pedagogu_profesionalas_kvalifikacijas_pilnveides_kursi
Drukas datums: 09:57:39 19.01.2019

Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursi22.01.2018

20. janvārī Kokneses Mūzikas skolā notika Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursi mūzikas teorētisko priekšmetu skolotājiem. Kursus vadīja lektori no Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas – Gaļina Zavadska un Artūrs Saveljevs.  

Nodarbībās piedalījās skolotāji no P. Barisona Aizkraukles Mūzikas skolas, Lielvārdes Mūzikas un mākslas skolas, Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas, Pļaviņu Mūzikas skolas, Rīgas Latgales priekšpilsētas mūzikas skolas, A. Žilinska Jēkabpils Mūzikas skolas, I. Gaiša Kokneses vidusskolas, Bebru pamatskolas, Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas, PII „ Gundega” un Kokneses Mūzikas skolas.

Pedagogi saņēma  ļoti pamatotu teorētisku informāciju. Taču visinteresantākās bija praktiskās nodarbības, jo solfedžo un mūzikas literatūras stundās var izmantot arī mūsdienu tehnoloģijas,  mūzikas instrumentus, kurus audzēkņi apgūst skolā. Lektori  uzskatāmi parādīja ģitārspēli kā mācību metodi audzēkņu muzikālās dzirdes un ritma attīstībā. Skolotāji arī savstarpēji dalījās pieredzē.

Šie kursi bija tikai viena daļa no dažādu mūsdienīgu metožu izmantošanas solfedžo un mūzikas literatūras stundās, jau vasaras nogalē mēs turpināsim mācīties un uzzināt kā šīs teorētiskās mācību stundas padarīt  vēl interesantākas, aizraujošākas un patīkamākas.

Iveta Bērziņa, Kokneses Mūzikas skolas direktore