Kokneses mūzikas skola
lapas galva

Kokneses novads

Kokneses Mūzikas skolas aktivitātes 2019./2020.m.g.

07.09.2020

IP Taustiņinstrumentu spēle – klavierspēle

1.„Sprīdītis apceļo pasauli” 2019. gada 7. novembrī muzikāls pasākums

Rīko: Kokneses Mūzikas skola

Klavieru klases audzēkņi

Ped. I. Makareni, S. Selga

2. XV Starptautiskais P. Čaikovska klaviermūzikas jauno izpildītāju solistu un klavierduetu konkurss 2019. gada 7. decembrī

Rīko: Kokneses Mūzikas skola

A N  4.klase – Diploms, L L 2.klase – Diploms

Ped. I. Makareni

3. 2019. gada 27. decembrī pedagoga Solveigas Selgas un viņas audzēkņu koncerts viesu namā „Divas upes”

Rīko: viesu nams „Divas upes”

4. Pianistu festivāls 2020 V. Williams auditorijā ped. Solveiga Selga žūrijas locekle un meistarklašu vadītāja, solo koncerti Londonas vēstniecībā un Sv. Barbaras baznīcā 2020. gada 10.-14. februārī

Rīko: Dž. Allena meiteņu skola no 4-18 gadiem ( Londona)

 IP Taustiņinstrumentu spēle – akordeona spēle

1.„ Mūzika bez robežām” 2019. gada 14. decembrī  E.F. Svetlanova vārdā nosauktajā Kaļiņingradas filharmonijā

Rīko: Kokneses Mūzikas skola un D. Šostakoviča bērnu mūzikas skola

Mācību orķestris

ped. K. Vancāne

2. Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Akordeona spēle audzēkņu valsts konkurss II kārta 2020. gada 22.,23. janvārī

St. Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā

Rīko: LNKC

E R II grupa 17.33 punkti, A K III grupa 16.33 punkti,

K V IV grupa 18.33 punkti – Atzinība

Ped. K. Vancāne

3. II Starptautiskais akordeona mūzikas izpildītāju solistu un kolektīvās muzicēšanas konkurss 2020. gada 22. februārī Kokneses Mūzikas skolā

Rīko: Kokneses Mūzikas skola

K V III grupa  III vieta 21 punkts, duets K V un A K V grupa III vieta 20,16 punkti, kameransamblis – V grupa III vieta 20,16 punkti, orķestris – V grupa II vieta 23,33 punkti

Ped. K. Vancāne

4. II Starptautiskais akordeonistu forums „ Maestro akordeons” D. Šostakoviča Mūzikas skolā (Kaļiņingrada) 2020. gada 6. maijā

Rīko: D. Šostakoviča mūzikas skola ( Kaļingrada)

R Š 1.klase, E R 3.klase, K V 6.klase

Ped. K. Vancāne, I. Bērziņa

 

IP Stīgu instrumentu spēle – vijoles spēle

1.Kamermūzikas dienas Pļaviņās festivāls „Muzicē bērni” 2019. gada 18. oktobrī

Rīko: Pļaviņu Mūzikas skola

Vijoles spēles ansamblis

Ped. R. Bahmanis, KCM I. Makareni

2. 2019. gada 27. decembrī pedagoga Solveigas Selgas un viņas audzēkņu koncerts viesu namā „Divas upes”

Rīko: viesu nams „Divas upes”

Ped. R. Bahmanis

 

IP Pūšaminstrumentu spēle

1.III Latvijas flautas spēles jauno izpildītāju konkurss „ Sudraba flautas” 2019. gada 23.-25. oktobrī

Rīko: Ogres mūzikas skola

R M I grupa Diploms par veiksmīgu piedalīšanos konkursā

Ped. G. Ermiča, KCM I. Makareni

2. „Sprīdītis apceļo pasauli” 2019. gada 7. novembrī muzikāls pasākums

Rīko: Kokneses Mūzikas skola

Flautas klases audzēkņi

Ped. G. Ermiča


IP Vokālā mūzika – kora klase

1.Kokneses pagasta bibliotēkas „ Lasītāju kluba” 1. tikšanās 2019. gada 29. oktobrī

Rīko: Kokneses pagasta bibliotēka

Vokālais ansamblis

Ped. L. Kamzole – Gagaine, KCM I. Makareni

2. „Sprīdītis apceļo pasauli” 2019. gada 7. novembrī muzikāls pasākums

Rīko: Kokneses Mūzikas skola

Kora klases audzēkņi un vokālais ansamblis

Ped. L.Kamzole – Gagaine

3. Koncerts 2019. gada 9. novembrī Kokneses kultūras namā

Vokālais ansamblis un Vecāko klašu koris

Ped. L. Kamzole – Gagaine, KCM I. Makareni

4. Lāčplēša dienas pasākums Koknesē 2019. gada 11. novembrī ev. luteriskajā baznīcā

Rīko: Kokneses novada dome

Vecāko klašu koris

Ped. L. Kamzole – Gagaine, KCM I. Makareni

5. X Terēzes Brokas Jauno dziedātāju konkurss 2020. gada 18. janvārī St. Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā

Rīko: St. Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola

G J A2 grupā III vieta 21,83 punkti

Ped. L. Kamzole – Gagaine, KCM I. Makareni

6. Vispārizglītojošo skolu un Kokneses Mūzikas skolas koru un ansambļu sadziedāšanās koncerts „ Ticot saviem sapņiem” 2020. gada 7. martā

Rīko: L. Kamzole - Gagaine

Ped. L. Kamzole – Gagaine, KCM I. Makareni

 

Skolas rīkotie pasākumi

  1. 2019. gada 18. oktobrī skolotājas Solveigas Selgas radošais vakars „Mana mīļākā klasika”
  2. Akordeona dienas Maskavā I. Glazunova galerijā 2019. gada 23.-25. oktobris
  3. Pārdaugavas mūzikas un mākslas skolas audzēkņu koncerts 2019. gada 6. novembrī
  4.  XV Starptautiskais P. Čaikovska klaviermūzikas jauno izpildītāju solistu un klavierduetu konkurss 2019. gada 7. decembrī
  5. 2020. gada 20.-24.janvārim Skolas akreditācija
  6. II Starptautiskais akordeona mūzikas izpildītāju solistu un kolektīvās muzicēšanas konkurss 2020. gada 22. februārī Kokneses Mūzikas skolā
  7. Akcija „Tīrai Latvijai” 3,2 tonnas ( 1,7 t  makulatūras savāca 3 akordeona klases audzēkne E R) makulatūras. Izlietotās baterijas 138 kg

 

Pasākumu kalendārs
<>

Jaunākās galerijas


back to top