Kokneses mūzikas skola
lapas galva

Kokneses novads

Audzēkņu sasniegumi

Kokneses Mūzikas skolas aktivitātes 2023./2024.m.g.

18.06.2024

Kokneses Mūzikas skolas aktivitātes 2023./2024.m.g.

IP Taustiņinstrumentu spēle – klavierspēle
1. XVIII Starptautiskais klaviermūzikas izpildītāju solistu un klavierduetu konkurss “Koknese 2023” 2023. gada 2. decembrī
Rīko: Kokneses Mūzikas skola
A1 grupa K.Miķelsons 20,16. punkti III vieta, D1 grupa A.Niedre 21,16. punkti II vieta
Ped. I. Makareni
2. A. Žilinska Jēkabpils Mūzikas skolas klavierspēles pedagoģes Antras Korņejevas meistarklase
Rīko . A. Žilinska Jēkabpils Mūzikas skola
Piedalās pedagogi – I. Makareni, Z. Stupāne, N. Stankeviča
3. III Starptautiskais Oskara Stroka Jauno pianistu un komponistu konkurss 2024. gada 20. aprīlī
Rīko: Daugavpils Iespēju vidusskola 
K.Miķelsons A1 grupa III vieta 18 punkti, R.Logins A4 grupa III vieta 18 punkti
Ped. I. Makareni, Z. Stupāne
4. VII Starptautiskais K. Černi pianistu konkurss “Jaunie virtuozi” 2024. gada 16. aprīlī
Rīko: K. Szumanovska mūzikas vidusskola ( Polija) 
R.Cīrulis Atzinība
Ped. Z. Stupāne

IP Taustiņinstrumentu spēle – akordeona spēle
1. 2023. gada 8. septembris Akordeonistu mācību orķestra koncerts Likteņdārzā saieta namā.
Rīko: Kokneses Mūzikas skola
Ped. K. Vancāne
2. 2023. gada 7. oktobrī Kokneses luterāņu baznīcā Valda Baltruka piemiņas plāksnes atklāšana
Rīko: Kokneses luteriskās baznīcas draudze
Akordeonistu mācību orķestris
Ped. K. Vancāne
3. 2023. gada 9. novembrī Kokneses Mūzikas skolā Karjeras izglītības pasākumu realizēšanas mēnesī komponista Andra Kristona dzimšanas dienai veltītu radošās jubilejas vakaru “ Viens miljons kļavu zelta no Pērses man dāvināts”
Rīko: Kokneses Mūzikas skola
Akordeonistu mācību orķestris
Ped. K. Vancāne
4. VI Vislatvijas akordeonistu – izpildītāju konkurss 2023. gada 22. novembrī
Rīko: Latvijas Akordeonistu asociācija
A grupa - K.Šteinberga – III vieta, B grupa – R.Šteinbergs – Diploms, D grupa – P.Višķers – Diploms
Ped. K. Vancāne
5. Aizkraukles novada Interešu izglītības centra rīkotā Jaunatnes gada balvas “Gada nagla 2023” ceremonija 2023. gada 8. decembrī
Rīko: Aizkraukles novada Interešu izglītības centrs
Akordeonistu mācību orķestris par jauniešu izaugsmei draudzīgas vides veidošanu un jaunu tradīciju ieviešanu
Ped. K. Vancāne
6. IV Starptautiskais akordeona mūzikas izpildītāju solistu un kolektīvās muzicēšanas konkurss 2024. gada 24. februārī
Rīko: Kokneses Mūzikas skola
R.Šteinbergs B1 grupa 24. punkti I vieta, Akordeonistu mācību orķestris F1 grupa 24,5 punkti, I vieta
Ped. K. Vancāne
7. IV Starptautiskais akordeonistu konkurss “Concord of Sounds 2024” 2024. gada 24, 25. aprīlī
Rīko: Mārupes Mūzikas un mākslas skola
Akordeonistu mācību orķestris 20,06 punkti 2. vieta
Ped. K. Vancāne
8. Kultūras nedēļa Spānijā no 4. – 6. jūlijam Akordeonistu mācību orķestra koncerti 
(ped. Karolīne Vancāne, direktore Iveta Bērziņa)

IP Stīgu instrumentu spēle – vijoles spēle
1. Latgales mūzikas un mākslas skolu stīgu instrumentu nodaļas (lociņinstrumenti) audzēkņu – solistu un ansambļu konkurss 2024. gada 7. februārī
Rīko: St. Broka Daugavpils mūzikas skola
            A.Kalniņa – A grupa I vieta 24 punkti, Ansambļi – A. Kalniņa un K.Šmite
             – I vieta 24 punkti
Ped. I. Bērziņa, KCM K. Bumbišs
2. Tālivalža Mekša 2. jauno vijolnieku konkurss 2024. gada 16. februārī
Rīko: Pļaviņu Mūzikas skola
K.Šmite 2/II grupa 17. punkti Atzinība
Ped. I. Bērziņa, KCM K. Bumbišs

IP Pūšaminstrumentu spēle
1. 2023. gada 11. novembrī Lāčplēša dienai veltīts koncerts ev. luteriskajā baznīcā “Man tavas Daugavas dziesmas apkārt ap dvēselēm siet”
Rīko: Kokneses kultūras centrs
Flautas klases audzēkņi
Ped. G. Ermiča, KCM I. Makareni
2. 2023. gada 6. novembrī Lienes Straupes – Denisjukas meistarklases flautas spēle.
Rīko: Pļaviņu Mūzikas skola
M.Orncāne un S. Puišele
Ped. G. Ermiča
3. 2023. gada 16. novembrī Valsts svētku svinīgais pasākums Bebru pagastā
Rīko: Bebru pagasta pakalpojumu centrs
Flautu ansamblis un M.Ornicāne
Ped. G. Ermiča, KCM I. Makareni
4. Valsts konkurss profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības iestāžu pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem II kārta 2024. gada 23., 24. janvārī.
Rīko: LNKC
M.Ornicāne I grupa Pateicība16,66 punti ,L.Vilde  II grupa 16 punkti, R.Čumakevičs III grupa 15,33 punkti, M.Bišuks II grupa Atzinība 19 punkti.
Ped. G. Ermiča un J. Grahoļskis, KCM I. Makareni un Z. Stupāne
5. V Starptautiskais pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss “WIND STAR 2024” 2024.gada no 13.-15. martam
Rīko: Mārupes Mūzikas un mākslas skola
M.A. Ozols D1 grupa II vieta 22,63 punkti
Ped. J. Grahoļskis, KCM Z. Stupāne
6. IV Latvijas flautas spēles jauno izpildītāju konkurss “ Sudraba flauta” 2024. gada no 16. – 19. aprīlim.
Rīko: Mārupes Mūzikas un mākslas skola
M.Ornicāne junioru grupa 19,33 punkti Diploms
Ped. G. Ermiča, KCM I. Makareni
7. VII mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss flautas spēles audzēkņiem “ Flautu balsis” 2024. gada 29. aprīlī
Rīko: Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola
M.Ornicāne 1. vieta 24,33 punkti junioru grupā, E.Risa Atzinība 19 punkti junioru grupā
Ped. G. Ermiča, KCM I. Makareni

IP Vokālā mūzika – kora klase
1. 2023. gada 7. oktobrī Kokneses luterāņu baznīcā Valda Baltruka piemiņas plāksnes atklāšana
Rīko: Kokneses luteriskās baznīcas draudze
K.Skribāne, G.Jakubovičs, L.Vilde
Ped. L. Kamzole-Gagaine

2. 2023. gada 9. novembrī Kokneses Mūzikas skolā Karjeras izglītības pasākumu realizēšanas mēnesī komponista Andra Kristona dzimšanas dienai veltītu radošās jubilejas vakaru “ Viens miljons kļavu zelta no Pērses man dāvināts”
Rīko: Kokneses Mūzikas skola
Kora klases audzēkņi D.Dž.Ballone, G.Jakubovičs, K.Skribāne un jaunāko klašu koris
Ped. L. Kamzole – Gagaine, KCM I. Makareni
3. 2023. gada 11. novembrī Lāčplēša dienai veltīts koncerts ev. luteriskajā baznīcā “Man tavas Daugavas dziesmas apkārt ap dvēselēm siet”
Rīko: Kokneses kultūras centrs
Vecāko klašu koris
Ped. L. Kamzole - Gagaine, KCM I. Makareni
4. Aizkraukles novada izglītības iestāžu koru skate I kārta 2024. gada 20. martā
Rīko: Aizkraukles novada Interešu izglītības centrs
Vecāko klašu koris: 44,3 punkti
Ped. L. Kamzole – Gagaine, KCM I. Makareni
5. X jauno vokālistu konkurss “Skaņais bolss” 2024. gada 9. aprīlī
Rīko: MIKC “Latgales Mūzikas un mākslas vidusskola” J. Ivanova Rēzeknes mūzikas skola
G.Jakubovičs C grupa 20,67 punkti III vieta
Ped. L. Kamzole – Gagaine, KCM I. Makareni
6. Dziesmu diena Vīgantes parkā 2024. gada 25. maijā
Rīko: Aizkraukles kultūras pārvalde
Vecāko klašu koris
Ped. L. Kamzole - Gagaine

Skolas rīkotie pasākumi
9. Vasaras nometne akordeona spēles audzēkņiem ( direktore Iveta.Bērziņa, ped. Karoline Vancāne ) no 8.-13. augustam.
10. 9. novembrī Kokneses Mūzikas skola Karjeras izglītības pasākumu realizēšanas mēnesī  organizē komponista Andra Kristona dzimšanas dienai veltītu radošās jubilejas vakaru “ Viens miljons kļavu zelta no Pērses man dāvināts” ( direktore Iveta Bērziņa).
11. 2023. gada 1. decembrī akordeona spēles pedagoģes Karolines Vancānes Grāmatas Antonio Vivaldi “ Gadalaiki” pārlikums diviem akordeoniem un citiem taustiņinstrumentiem prezentācija ev. Luteriskajā baznīcā.
12. XVIII Starptautiskais klaviermūzikas izpildītāju solistu un klavierduetu konkurss “Koknese 2023” 2023. gada 2. decembrī ( direktore Iveta Bērziņa)
13. IV Starptautiskais akordeona mūzikas izpildītāju solistu un kolektīvās muzicēšanas konkurss 2024. gada 24. februārī.
14. V novada mūzikas skolu flautas spēles audzēkņu populārās mūzikas festivāls “ Flautas pavēlnieka noslēpums” 2024. gada 5. aprīlī. ( ped. Gundega Ermiča) 
15. Starptautiskais akordeona mūzikas festivāls “Akordeona dienas 2024” 2024. gada 24., 25. aprīlī ( direktore Iveta Bērziņa)

16. Kokneses Mūzikas skolas un Privātās mūzikas skolas “Namiņš” sadraudzības koncerts 2024. gada 21. maijā ( ped. Jānis Grahoļskis)

17. Kultūras nedēļa Spānijā no 4. – 6. jūlijam Akordeonistu mācību orķestra koncerti 
(ped. Karolīne Vancāne, direktore Iveta Bērziņa)

Kokneses Mūzikas skolas aktivitātes 2022./2023.m.g.

05.10.2023
 • IP Taustiņinstrumentu spēle – klavierspēle

1. XLV Starptautiskais attālinātais festivāls – konkurss “Зiрковий шлях” 2022. gada 29. jūlijā

Rīko: Radošais inovatīvais centrs “Harmonija”,Ukraina

A.N. I vieta

Ped. I. Makareni

2. Starptautiskais attālinātais festivāls – konkurss “ BULGARIA FEST 2022” 2022.gada 31. augustā.

Rīko:Ukrainas kompānijas

M.M. M. 9-11 gadu vecuma grupā II vieta

Ped. I. Makareni

3. XVII Starptautiskais klaviermūzikas izpildītāju solistu un klavierduetu konkurss “Koknese 2022”  2022. gada no 1. – 4. decembrim.

Rīko: Kokneses Mūzikas skola

R. C. – Atzinība

Ped. Z. Stupāne

4. Starptautiskais attālinātais festivāls – konkurss “ AUTUMN.FEST.SECOND TOUR 2022”

Rīko: Radošais inovatīvais centrs “Internacional best fest”, Ukraina

A.N. III kategorija 12 – 14 gadi I vieta

Ped. I. Makareni

5. II Starptautiskais Marka Rotko Mūsdienu mūzikas jauno izpildītāju konkurss 2023. gada aprīlī

Rīko: Latvian contests biedrība

M.M.M. E1 kategorija 20 punkti II vieta

Ped. I. Makareni

 • IP Taustiņinstrumentu spēle – akordeona spēle

1. Akordeona spēles meistarklases - koncerti Palangā 2022. gada no 25.-30 jūlijam

Rīko: Lietuvas Akordeonistu asociācija

Akordeonistu mācību orķestris

Ped. I.Bērziņa, K. Vancāne

2. Latvijas Nacionālās bibliotēkas 103 gadu jubileja 2022. gada 29. augustā

Rīko: Latvijas Nacionālā bibliotēka

Akordeonistu Mācību orķestris

Ped. K. Vancāne

3. Akordeonistu mācību orķestra koncerts Likteņdārzā izstādes “Sibīrijā rakstītās vēstules uz bērza tāss” atklāšanā 2022. gada 7. oktobrī

Rīko: Likteņdārza administrācija

Akordeonistu mācību orķestris

Ped. K. Vancāne

4. IV V. Furmanavičiusa  Starptautiskais akordeonistu konkurss – festivāls Jaunās Viļņas mūzikas skolā 2022. gada 22. oktobrī

Rīko: Jaunās Viļņas mūzikas skola

Akordeonistu mācību orķestris II vieta

Ped. K. Vancāne

5. Jaunrades konkurss “Skaņuraksti Ādažos 2023” 2023. gada 31. martā

Rīko: Ādažu novada Mākslu skola

P.V. Pateicība

Ped. K. Vancāne, I. Bērziņa

6. Starptautiskais akordeona spēles konkurss “Concords of sounds” 2023. gada 17. – 18. maijs

Rīko: Mārupes Mūzikas un mākslas skola

Akordeonistu mācību orķestris HI grupa II vieta 22 punkti

Ped. K. Vancāne

 • IP Stīgu instrumentu spēle – vijoles spēle

1.Tālivalža Mekša 1. jauno vijolnieku konkurss 2022. gada 25. novembrī

Rīko: Pļaviņu Mūzikas skola

A.K. I grupa II vieta, K.Š. I grupa III vieta, K.N. II grupa III vieta

Ped. un KCM Dzintars Beitāns

2. Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle – vijoles spēles valsts konkurss II kārta St. Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā 2023. gada 1.,2. februārī

      Rīko: St. Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola

      A.K. I grupa III vieta, K.N. I grupa Atzinība, K.Š. I grupa Atzinība, A.F.

      III grupa Pateicība

      Ped. Dz. Beitāns, KCM Z. Stupāne

 • IP Pūšaminstrumentu spēle

1.Lāčplēša dienas piemiņas koncerts “Savu zemi – sevī turēt” Kokneses ev. Luteriskajā baznīcā 2022. gada 11. novembrī

Rīko: Kokneses kultūras centrs

Saksofonistu ansamblis

Ped. Z. Puķītis

2.VI Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss “ Naujene WIND 2023” 2023. gada 23. februārī

Rīko: Naujenes Mūzikas un mākslas skola

E.R. I grupa – 17,20 punkti Atzinība, L.V. III grupa – 17,40 punkti Atzinība

Ped. G. Ermiča, KCM I. Makareni

3.VII Latvijas mūzikas skolu izglītības programmas Pūšaminstrumentu spēle audzēkņu ansambļu konkurss “ Latgales svilpaunieki” 2023. gada 8. martā

Rīko: St. Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola

Flautas spēles ansamblis 33,16 punkti I vieta

Ped. G. Ermiča

4.II Starptautiskais Marka Rotko Mūsdienu mūzikas jauno izpildītāju konkurss 2023. gada aprīlī

Rīko: Latvian contests biedrība

 S.P. C2 kategorija 19,5 punkti III vieta

Ped. G. Ermiča

 • IP Vokālā mūzika – kora klase

1.Lāčplēša dienas piemiņas koncerts “Savu zemi – sevī turēt” Kokneses ev. Luteriskajā baznīcā 2022. gada 11. novembrī

Rīko: Kokneses kultūras centrs

Vecāko klašu koris

Ped. L. Kamzole – Gagaine, KCM I. Makareni

2.III Starptautiskais bērnu un jauniešu garīgās mūzikas festivāls Aizkraukle 2023. gada 22. aprīlī

Rīko: Aizkraukles novada Interešu izglītības centrs

Vecāko klašu koris

Ped. L. Kamzole – Gagaine, KCM I. Makareni

3.Dziesmusvētku cildinājuma akmens atklāšanas koncerts “ Daugavas dziesma” Likteņdārzā 2023. gada 13. maijā

Vecāko klašu koris

Ped. L.Kamzole - Gagaine

 • Skolas rīkotie pasākumi
 1. “Akordeona dienu 2022” koncerts 2022. gada 11. jūnijā sv. Pētera baznīcā.
 2. Skolas pedagogu akordeonistes -  Karolines Vancānes un pianistes - Karīnas Goldmanes koncerts Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 2022. gada 22. jūlijā.
 3. Vasaras nometne akordeona spēles audzēkņiem ( ped. Iveta.Bērziņa, Karoline Vancāne ) no 15. – 20 augustam.
 4. XVII Starptautiskais klaviermūzikas izpildītāju solistu un klavierduetu konkurss “Koknese 2022” 2022. gada 1.-3. decembrim.
 5. Starpnovadu populārās mūzikas koncerts “Flautas pavēlnieka noslēpums” ( ped. Gundega Ermiča) 2023. gada 31. martā.
 6. Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Pedagoģiskais un metodiskais darbs instrumentu spēlē  pirmsskolas vecuma un profesionālās ievirzes sākumposma bērniem un Solfedžo prasmes profesionālās ievirzes 1. klasē Kokneses Mūzikas skolā” 2023. gada 18. aprīlī ( Iveta Bērziņa).
 7. Starptautiskais akordeona mūzikas festivāls “Akordeona dienas 2023” 2023. gada 26., 27. aprīlī.( ped. Karoline Vancāne, Iveta Bērziņa).

Kokneses Mūzikas skolas aktivitātes 2021./2022.m.g.

15.09.2022

IP Taustiņinstrumentu spēle – klavierspēle

1. XVI Starptautiskais P. Čaikovska klaviermūzikas izpildītāju solistu un klavierduetu konkurss 2021. gada no 2.-4. decembrim

Rīko: Kokneses Mūzikas skola

A grupa R. L. Diploms 18.66 punkti

B grupa R. C. III vieta 20.33 punkti

C grupa A. N. Diploms 19 punkti

Ped. J. Bumbišs, S. Selga, I. Makareni

2. II Starptautiskais jauno pianistu konkurss “ Ziemassvētku klavieres” 2022. gada 28. janvārī Tverskas apgabalā, Konakovskas rajonā (Krievijā)

Rīko: Redkino bērnu mūzikas skola

I grupa – K.K. II pakāpes laureāta diploms, R.K. III pakāpes laureāta diploms

III grupa A. N. I pakāpes speciālais laureāta diploms

Ansambļa kategorijā I grupā K.K. un R.K. II pakāpes laureāta diploms

Ped. I. Makareni

Lasīt visu ziņu

Kokneses Mūzikas skolas aktivitātes 2020./2021. mācību gadā

22.12.2021

IP Taustiņinstrumentu spēle – klavierspēle

 1. II Starptautiskais klaviermūzikas festivāls “Viva, klavieres!” Kaļiņingradā

( Krievija) 2020. gadā no 1. oktobra – 8. novembrim ped. S. Selga dalība pedagogu pianistu konferencē “Klavieres – instruments bez robežām”  ar atklāto stunda par tēmu “ Metodiskie paņēmieni un ieteikumi  skaņdarbu apguvē pianistiem jaunākajās klasēs”

Rīko: D. Šostakoviča bērnu mūzikas skola ( Kaļiņingrada, Krievija)

Klavierklases 2.klases audzēkne M.R. un 4. klases audzēknis R.C.

Ped. S. Selga

2. V Starptautiskais mākslu konkurss “ Talantīgie bērni” 2021. gada 23.-28. aprīlis Baltkrievija, Minska

Rīko: “Talantīgie bērni”

4.klases audzēknis R.C. II pakāpes laureāta diploms

Ped. S. Selga

Lasīt visu ziņu

Kokneses Mūzikas skolas aktivitātes 2019./2020.m.g.

07.09.2020

IP Taustiņinstrumentu spēle – klavierspēle

1.„Sprīdītis apceļo pasauli” 2019. gada 7. novembrī muzikāls pasākums

Rīko: Kokneses Mūzikas skola

Klavieru klases audzēkņi

Ped. I. Makareni, S. Selga

2. XV Starptautiskais P. Čaikovska klaviermūzikas jauno izpildītāju solistu un klavierduetu konkurss 2019. gada 7. decembrī

Rīko: Kokneses Mūzikas skola

A N  4.klase – Diploms, L L 2.klase – Diploms

Ped. I. Makareni

3. 2019. gada 27. decembrī pedagoga Solveigas Selgas un viņas audzēkņu koncerts viesu namā „Divas upes”

Rīko: viesu nams „Divas upes”

4. Pianistu festivāls 2020 V. Williams auditorijā ped. Solveiga Selga žūrijas locekle un meistarklašu vadītāja, solo koncerti Londonas vēstniecībā un Sv. Barbaras baznīcā 2020. gada 10.-14. februārī

Rīko: Dž. Allena meiteņu skola no 4-18 gadiem ( Londona)

Lasīt visu ziņu

Kokneses Mūzikas skolas aktivitātes 2018./2019.m.g.

IP Taustiņinstrumentu spēle – klavierspēle

 1. XIV Starptautiskais P. Čaikovska klaviermūzikas izpildītāju solistu un klavieru duetu konkurss 2018. gada 1. decembrī. Viena III vieta.
 2. Ziemassvētku ieskaņas koncerts „ Mazu brīdi pirms” Kokneses Tūrisma informācijas centrs 2018.gada 12.decembrī.  Klavierspēles solisti.
 3. Daugavpils reģiona mūzikas skolu Izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle 6.-7. klašu audzēkņu koncerts „LATVIEŠU KOMPONISTU MŪZIKA” Daugavpilī, 2018.gada 15.decembrī. Rīko: St. Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola. Piedalījās 3 audzēkņi.
 4. 2019. gada 4. aprīlī starpnovadu filmu mūzikas koncerts „Elementāri, Vatson” Pūšaminstrumentu spēles – flautas spēles un klavierspēles audzēkņu koncerts.

Lasīt visu ziņu

Gustavam Jakubovičam 3. vieta jauno dziedātāju konkursā

26.01.2020

img_20200118_wa0005_1.jpgKokneses Mūzikas skolas kora klases audzēknis Gustavs Jakubovičs 18. janvārī piedalījās X Terēzes Brokas Jauno dziedātāju konkursā, ko organizēja Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola.

Konkurss līdz šim bija pazīstams ar Staņislava Broka vārdu, bet, saglabājot konkursam raksturīgās tradīcijas - latgaliešu tautasdziesmu dziedāšanu a capella (bez pavadījuma), šoreiz, pieminot mūžībā aizgājušo kordiriģenti Terēzi Broku, tika pārdēvēts un turpmāk nesīs viņas vārdu.

Lasīt visu ziņu galerija (1)
Pasākumu kalendārs
<>

Jaunākās galerijas


back to top