Kokneses mūzikas skola
lapas galva

Kokneses novads

Kokneses Mūzikas skolas aktivitātes 2021./2022.m.g.

15.09.2022

IP Taustiņinstrumentu spēle – klavierspēle

1. XVI Starptautiskais P. Čaikovska klaviermūzikas izpildītāju solistu un klavierduetu konkurss 2021. gada no 2.-4. decembrim

Rīko: Kokneses Mūzikas skola

A grupa R. L. Diploms 18.66 punkti

B grupa R. C. III vieta 20.33 punkti

C grupa A. N. Diploms 19 punkti

Ped. J. Bumbišs, S. Selga, I. Makareni

2. II Starptautiskais jauno pianistu konkurss “ Ziemassvētku klavieres” 2022. gada 28. janvārī Tverskas apgabalā, Konakovskas rajonā (Krievijā)

Rīko: Redkino bērnu mūzikas skola

I grupa – K.K. II pakāpes laureāta diploms, R.K. III pakāpes laureāta diploms

III grupa A. N. I pakāpes speciālais laureāta diploms

Ansambļa kategorijā I grupā K.K. un R.K. II pakāpes laureāta diploms

Ped. I. Makareni

 

IP Taustiņinstrumentu spēle – akordeona spēle

1. Projekts “Sveiks, kaimiņ!” Jaunatnes gada balva 2021 nominācijā “Kopā sauciens” Kokneses Mūzikas skolas mācību orķestrim ( Jauniešu grupas ilgtermiņa sadarbības veidošana starp novadiem vietēja vai starptautiska līmeņa projektu ietvaros, kurā tika iesaistīti maksimāli daudz jaunieši no Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, neretas, Pļaviņu un Skrīveru novadiem 2021. gada 14. oktobrī

Rīko: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 

2. Starptautiskais tautas instrumentu spēles solistu un kolektīvās muzicēšanas konkurss “ Musica Del Mondo” 2022. gada no 28. janvāra līdz 2  februārim Kazaņā, Tatarstānā Krievijā

Rīko:Starptautiskais mākslas centrs “Atslēga uz panākumiem”

R. Š. II pakāpes laureāta diploms 8,00 punkti

Akordeonistu mācību orķestris  II pakāpes laureāta diploms 8,75 punkti

Ped. K. Vancāne

3. III Starptautiskais akordeona mūzikas izpildītāju solistu un kolektīvās muzicēšanas konkurss Koknesē 2022. gada no 24.-26. februārim

Rīko: Kokneses Mūzikas skola

I grupa R.Š. I vieta, V grupa E.B. III grupa, VI grupa Akordeonistu mācību orķestris I vieta

ped. K. Vancāne 

4. XIX Starptautiskais akordeonistu – solistu konkurss “Naujene – 2022” 2022. gada no 8.- 11. aprīlim

Rīko: Naujenes Mūzikas un mākslas skola

2.klase R.Š. 18.98 punkti III vieta, 7.klase E.B. 17.91 punkts Diploms

Ped. K. Vancāne

5. Kokneses Mūzikas skolas pedagogu K. Vancānes, K. Antonovas un Dz. Beitāna interešu izglītības audzēkņu koncerts 2022. gada 28. aprīlī


IP Stīgu instrumentu spēle – vijoles spēle

1. Vidzemes reģiona mūzikas skolu stīgu instrumentu spēles audzēkņu konkurss Madonā 2022. gada 11.,12. martā

Rīko: Madonas Mūzikas skola

R. Ķ. 18,66 punkti, Atzinības raksts

Ped. un KCM Dz. Beitāns

2. Kokneses Mūzikas skolas pedagogu K. Vancānes, K. Antonovas un Dz. Beitāna interešu izglītības audzēkņu koncerts 2022. gada 28. aprīlī 

IP Pūšaminstrumentu spēle

1. Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles – solistu konkurss “RITMI DELL` ARIA” Kazaņā ( Tatarstānā) 2021. gada no 26.-30 novembrim

Rīko: Starptautiskais mākslas centrs “Atslēga uz panākumiem”

A. F. ( 9-10 gadu kategorijā) III pakāpes laureāta diploms

Ped. K. Antonova, KCM S. Selga 

2. London Classical Music competition konkurss divās kārtās 2021. gada

30. decembrī un 2022. gada 20.-25. februārim

A.F. Īpašā žūrijas atzinības balva

Ped. K. Antonova, KCM S. Selga

3. V Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss “ Naujene Wind 2022” 2022. gada no 24.-28. februārim

Rīko: Naujenes Mūzikas un mākslas skola

L.V. 2. grupa II vieta

Ped. G. Ermiča, KCM I. Makareni 

4. Kokneses Mūzikas skolas pedagogu K. Vancānes, K. Antonovas un Dz. Beitāna interešu izglītības audzēkņu koncerts 2022. gada 28. aprīlī

IP Vokālā mūzika – kora klase

1. Rudenāju svētki Koknesē 2021. gada 25. septembrī

Rīko: Kokneses Tūrisma centrs

Vecāko klašu koris

Ped. L. Kamzole – Gagaine

2. Projekts “Daugavas dziesmas” ieraksts 2022. gada 23. maijā

Rīko: Aizkraukles novada vidusskola

Vecāko klašu koris

Ped. L. Kamzole - Gagaine

Skolas rīkotie pasākumi

1. Vasaras nometne akordeona klases audzēkņiem ( ped. K. Vancāne, I.Bērziņa) 2021. gada 2.-7. augusts.

2. Starptautiskais jauniešu kompetenču izglītības instrumentālo ansambļu mūzikas konkurss “Ad libitum” III kārta Klaipēdā, ko organizē Klaipēdas kultūras un izglītības centrs I. Bērziņa žūrijas loceklis 2021. gada 30. oktobrī.

3. XVI Starptautiskais P. Čaikovska klaviermūzikas izpildītāju solistu un klavierduetu konkurss 2021. gada no 2.-4. decembrim.

4. III Starptautiskais akordeona mūzikas izpildītāju solistu un kolektīvās muzicēšanas konkurss 2022. gada 24.-25. februāris.

5. Kokneses Mūzikas skolas pedagogu K. Vancānes, K. Antonovas un Dz. Beitāna interešu izglītības audzēkņu koncerts 2022. gada 28. aprīlī.

 

 

Pasākumu kalendārs
<>

Jaunākās galerijas


back to top