Kokneses mūzikas skola
lapas galva

Kokneses novads

Informācija vecākiem

Vecāku zināšanai!

 Vecāku dalības maksu Kokneses Mūzikas skolā ir iespēja samaksāt:

  • Kokneses Mūzikas skolā skaidrā naudā pie skolas dežurantes;
  • Kokneses novada domes, Bebru pagasta pārvaldes, Iršu pagasta pārvaldes kasēs skaidrā naudā;
  • Kokneses novada domes kasē  ar karti bezskaidrā naudā;
  • Ar pārskaitījumu Kokneses novada domes kontos:

LV 22UNLA 0035 9001 3070 1

LV 94HABA 0551 0034 2446 2

Kokneses novada domes reģ. Nr. 90000043494

Maksājot jānorāda:

  • maksājuma mērķis;
  •  audzēkņa vārds, uzvārds, personas kods;
  •  maksātāja vārds, uzvārds, personas kods

 Pamatojoties uz Kokneses Mūzikas skolas Nolikumu „Par vecāku dalības maksu Kokneses Mūzikas skolā” 3. punktu:

  • I semestra dalības maksa vienam audzēknim 56,00 EUR jāsamaksā līdz 15.decembrim;
  • II semestra dalības maksa vienam audzēknim 70,00 EUR jāsamaksā līdz 15. maijam.

Neskaidrības gadījumā zvanīt skolas direktorei Ivetai Bērziņai, tel.65161292; mob.tel.29856079

Pasākumu kalendārs
<>

Jaunākās galerijas


back to top