Kokneses mūzikas skola
lapas galva

Kokneses novads

Kokneses Mūzikas vokālais ansamblis jauno dziedātāju konkursā19.01.2016

14. janvārī Kokneses Mūzikas skolas vokālais ansamblis piedalījās VIII Staņislava Broka Jauno dziedātāju konkursā un ieguva I pakāpes diplomu.Konkursu organizēja St. Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola, kā vienu no pasākumiem, kas veltīts Staņislava Broka piemiņai, atzīmējot viņa 90. gadu jubileju. Tā kā konkursa idejas pamatā bija apvienot Staņislava Broka daiļradi un Latgales kultūras bagātības – latgaļu dziesmas, tad konkursa nolikums paredzēja obligātās latgaliešu tautasdziesmas atskaņojumu. Konkursā piedalījās dažāda vecuma dziedātāji no 19 Latvijas Mūzikas skolām.

Kokneses Mūzikas skolas audzēkņi šai konkursā piedalījās pirmo reizi. Parasti no dalības konkursā atturēja latgaliešu valodas izrunas apguve, kas mūsu novadam tomēr nav raksturīga. Pēc uzstāšanās varējām vērot arī citu konkursantu sniegumu, smeļoties pieredzi un jaunas atziņas turpmākajam darbam.

Kokneses Mūzikas skolas ansamblī līdztekus kora klases meitenēm – Gundegai Beķerei, Kristai Strazdiņai, Viktorijai Lenorai Krauklei, Kristai Ģēģerei, Lindai Saldavai, Ilzei Delverei, Elīnai Ancānei, Unai Uzoliņai dziedāja arī klavieru klases audzēknes Meldra Eglīte un Kristīne Teicāne. Paldies meitenēm par izturību, ieguldīto darbu un skanīgo dziedāšanu.

Liels paldies audzēkņu vecākiem – Gaļinai Krauklei, Maijai Ancānei par atbalstu tērpu gādāšanā un Gunitai Beķerei par atbalstu konkursa laikā.

Lelde Kamzole – Gagaine,

ansambļa vadītāja

Pasākumu kalendārs
<>

Jaunākās galerijas


back to top