Kokneses mūzikas skola
lapas galva

Kokneses novads

Lai skanīgām notīm bagāts mācību gada noslēgums!

26.05.2020

logo.jpgKokneses Mūzikas skolas 14 absolventi 29. maijā pulksten 13 Kokneses kultūras namā svinīgā pasākumā saņems apliecības par skolas beigšanu. Ievērojot noteiktos drošības pasākumus, bez vecāku klātbūtnes un citiem mīļiem apsveicējiem, jaunieši teiks ardievas skolai par kopā pavadīto ceļojumu brīnumainajā mūzikas pasaulē.

 Šī mācību gada pēdējie mēneši skolas vēsturē paliks īpašā atmiņā, jo pirmo reizi skolēni mūzikas priekšmetus mācījās attālināti, kā arī eksāmeni skolas beidzējiem un pārējo klašu skolēniem noritēja attālinātā veidā. Lai arī nav iespējams absolventiem sarīkot skaistu izlaiduma pasākumu kopā ar skolas kolektīvu un vecākiem, ir gandarījums par paveikto, jo iedegtā mūzikas dzirkstelīte noteikti rosinās jauniešus turpināt mūzikas ceļu.

Iveta Bērziņa, Kokneses Mūzikas skolas direktore, teic: "Šajā laikā mēs visi – skolotāji, skolēni un vecāki esam iemācījušies daudz jauna. Aprīļa nogalē sākās saspringtais eksāmenu laiks, kas šoreiz tik ļoti atšķīrās no ierastās eksāmenu norises. Pateicoties mūsdienu tehnoloģijām un vecāku lielajam atbalstam, eksāmeni ir noritējuši ļoti veiksmīgi un ar augstiem novērtējumiem. Topošie 14 skolas absolventi 29. un 30. aprīlī kārtoja eksāmenu "Vispārējās klavierēs", bet Mūzikas literatūrā eksāmens notika 5. un 6. maijā. Savukārt Solfedžo eksāmens sešgadīgajā programmā (pūtēji un akordeonisti) un astoņgadīgajā programmā (pianisti, vijolnieki un kora klase) norisinājās četrās daļās: 21. un 22. aprīlī skolēni uzrādīja zināšanas skaņdarba analīzē, 27. un 28. aprīlī rakstiskā teorijas pārbaudē, 8. un 11. maijā dzirdes testā, bet 12. un 13. maijā notika mutiskā teorijas pārbaude. Arī Specialitātes eksāmens noritēja neklātienē līdz 20. maijam.”  

Vecāki skolotājiem lietotnē WhatsApp nosūtīja eksāmena video, skolotāji kopā ar direktori tos izvērtēja, lai vienotos par saņemto vērtējumu ballēs. "Saņēmām brīnišķīgus video, skolēni bija ļoti labi sagatavojušies pārbaudījumiem. Vēl ļoti gribas uzslavēt skolēnus par to, ka ikvienā eksāmenā viņi bija redzami svinīgi saposušies – meitenes skaistās kleitās, zēni baltos kreklos. Lai arī izvērtēt bērnu sniegumu neklātienē "Vispārējās klavierēs" bija grūtāk, tomēr arī video varējām pārliecināties par ļoti būtiskajām muzikālajām niansēm – frāzējumiem, balssvedību, dinamiku. Mūzikas literatūrā skolēniem bija jāapgūst konkrēta komponista daiļrade, kā arī laikmeta raksturojums, kurā komponists dzīvojis. Skolotāja, kopā ar direktori, piezvanot lietotnē WhatsApp, lūdza pastāstīt par šo komponistu, kā arī bija jānospēlē tēmas no šī komponista skaņdarbiem,"' šo eksāmenu procesu raksturo Iveta Bērziņa.

Aprīļa vidū Kokneses Mūzikas skolas kolektīvs saņēma Kaļiņingradas Dmitrija Šostakoviča bērnu mūzikas skolas vadības uzaicinājumu piedalīties II Starptautiskajā akordeonistu forumā, kas neklātienē tika rīkots 6. maijā. Uz norādīto elektronisko adresi bija jānosūta skolēnu iespēlēto programmu video. "No mūsu skolas jaunajiem akordeonistiem šajā neklātienes forumā piedalījās 1. klases audzēknis - sešgadīgais Rodrigo Šteinbergs, 3. klases audzēkne Estere Riekstiņa un 6. klases audzēkne Keisija Vidiņa. Šajā akordeonistu forumā piedalījās jaunie mūziķi no Krievijas, Ukrainas, Lietuvas, Spānijas un arī mēs no Latvijas. Visus forumā iesniegtos skaņdarbus varēs redzēt vienā kopīgā ierakstā. Ļoti priecājamies par savas skolas audzēkņiem!" - ar gandarījumu teic Iveta Bērziņa. 

Spītējot krīzēm un ārkārtas situācijām, dzīve rit savu gaitu un piepilda ikdienu arī ar jaukām ziņām. 3. maijā skola kļuva bagātāka par vienu mūzikas instrumentu, jo akordeona klasei iegādāts jauns 120 basīgs akordeons "Weltmeister".

Lai skanīgām notīm ražīgs mācību gada noslēgums!

Kokneses novada domes

Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļa

Pasākumu kalendārs
<>

Jaunākās galerijas


back to top