Kokneses mūzikas skola
lapas galva

Kokneses novads

Kokneses Mūzikas skolas aktivitātes 2018./2019.m.g.

IP Taustiņinstrumentu spēle – klavierspēle

 1. XIV Starptautiskais P. Čaikovska klaviermūzikas izpildītāju solistu un klavieru duetu konkurss 2018. gada 1. decembrī. Viena III vieta.
 2. Ziemassvētku ieskaņas koncerts „ Mazu brīdi pirms” Kokneses Tūrisma informācijas centrs 2018.gada 12.decembrī.  Klavierspēles solisti.
 3. Daugavpils reģiona mūzikas skolu Izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle 6.-7. klašu audzēkņu koncerts „LATVIEŠU KOMPONISTU MŪZIKA” Daugavpilī, 2018.gada 15.decembrī. Rīko: St. Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola. Piedalījās 3 audzēkņi.
 4. 2019. gada 4. aprīlī starpnovadu filmu mūzikas koncerts „Elementāri, Vatson” Pūšaminstrumentu spēles – flautas spēles un klavierspēles audzēkņu koncerts.


IP Taustiņinstrumentu spēle – akordeona spēle

 1. Zemgales zonas pašvaldību izpilddirektoru tikšanās Kokneses novada domē 2018. gada 7. Septembrī. Piedalījās Mācību orķestris.
 2. Koncerts Rundāles pilī 2018. gada 12. oktobrī. Piedalījās Mācību orķestris.
 3. Latvijas simtgadei veltītā projekta „Spēlējiet, spēlmanīši” noslēguma koncerts „ Orķestru parāde”. Piedalījās Mācību orķestris.
 4.  Zemgales zonas pašvaldību vadītāju tikšanās Kokneses novada domē 2019. gada 22. janvārī. Piedalījās Akordeonistu duets.
 5. Koncerts Skrīveru sociālās aprūpes centrā „Ziedugravas” 2019. gada 25. janvārī. Piedalījās Mācību orķestris.
 6. Koncerts Skrīveru kultūras centrā 2019. gada 15. februārī. Piedalījās Mācību orķestris.
 7. Koncerts Iršu volejbola komandai 35. gadu jubileja Iršu kultūras centrā 2019. gada 16. martā. Piedalījās Mācību orķestris.
 8. I Starptautiskais akordeonistu forums „ Maestro akordeon!” Kaļiņingradas apgabala E. Svetlanova filharmonijas koncertzālē 2019. gada 6. aprīlī. Piedalījās Akordeonistu duets.
 9. Starptautiskais labdarības festivāls „ Akordeona dienas 2019” 2019. gada 23, 24., 25. maijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, sv. Pētera baznīcā, kultūras centrā „ Ziemeļblāzma”. Piedalījās Akordeonistu duets Keisija Vidiņa un Aleksis Krūmiņš un Mācību orķestris.


IP Stīgu instrumentu spēle – vijoles spēle

 1. Tikšanās ar Maiju Stepēnu Kokneses pagasta bibliotēkā 2018. gada 15. decembrī. Piedalījās Vijoles spēles audzēkņi.


IP Pūšaminstrumentu spēle

 1. Latvijas pašvaldību izpilddirektoru tikšanās Kokneses novada domē 2018. gada 7. Septembrī. Piedalījās Saksofonistu ansamblis.
 2. Koncerts Rundāles pilī 2018. gada 12. Oktobrī. Piedalījās Saksofonistu ansamblis.
 3. Kamermūzikas dienu Pļaviņās festivāla ietvaros koncerts Pļaviņu Mūzikas skolā. Piedalījās Saksofonistu ansamblis.
 4. Latvijas simtgadei veltītā projekta „Spēlējiet, spēlmanīši” noslēguma koncerts „ Orķestru parāde”. Piedalījās Flautistu ansamblis.
 5.  Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma „ Pareiza stāja, elpošana, skaņas veidošana, pirkstu un mēles tehnika, laba psiholoģiskā sagatavotība un pārliecinošs izpildījums ir visi būtiskie aspekti katram flautistam, kas mīl savu instrumentu un mūziku” 2018. gada 27. novembrī. Piedalījās pedagogs G. Ermiča un audzēkņi.
 6. Ziemassvētku ieskaņas koncerts „ Mazu brīdi pirms” Kokneses Tūrisma informācijas centrs 2018.gada 12.decembrī.  Flautas spēles solisti un flautu ansamblis.
 7.  Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu 10V un 20V izglītības programmas Pūšaminstrumentu spēle audzēkņiem Valsts konkursa II kārta 2019. gada 22. janvārī Daugavpils Mūzikas vidusskolā.
 • I grupa viena Atzinība un viena III vieta
 • II grupa viena II vieta
 • III grupa  viena II vieta un viena I vieta izvirzīta uz III kārtu
 • IV grupa divas I vietas, izvirzītas uz III kārtu

8.  XXIV Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkurss 2019. gada 26. janvārī. Divas II vietas. 

9. Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu 10V un 20V izglītības programmas Pūšaminstrumentu spēle audzēkņiem Valsts konkursa III kārta 2019. gada 11.-17. februāris A.Dombrovska mūzikas skolā.

 • grupa viena III vieta
 • II grupa viena III vieta
 • III grupa   viena II vieta
 • IV grupa divas II vietas

10. Latvijas mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu saksofona klašu audzēkņu konkurss SAXOPHONIA 2019. gada 21.- 23. februārī Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolā

 • II grupa viena I vieta  un viena III vieta
 • I grupa 3 audzēkņi

Ped. Z. Puķītis, KCM A. Puķīte ( Laureāts pedagogs, laureāte koncertmeistare)

11. 2019. gada 4. aprīlī starpnovadu filmu mūzikas koncerts „Elementāri, Vatson” Pūšaminstrumentu spēles – flautas spēles audzēkņu koncerts

12. 2019. gada 14. maijā koncerts Rundāles pilī koncerts. Piedalījās saksofona spēles audzēkņi

13. 2019. gada 18. maijā koncerts Pļaviņu Gimnāzijā. Piedalījās saksofonistu ansamblis.

14. Garīgās mūzikas koncerts „Tāva sāta” 2019. gada 26. maijā Rēzeknes novada Lendžu pagastā. Piedalījās flautas spēles ansamblis.

15. Flautistu ansamblis Sama modināšanas svētki 2019. gada 18. maijā


IP Vokālā mūzikas – kora klase

 1. Kokneses Dziedāšanas biedrības 150 gadu jubilejas koncerts „Mēs esam Latvija” 2018.gada 11. novembrī. Piedalījās vecāko klašu koris
 2. Vispārizglītojošo skolu dziedošo kolektīvu koncerts Kokneses kultūras namā 2018.gada 14. novembrī. Piedalījās vecāko klašu koris
 3. Ziemassvētku ieskaņas koncerts „ Mazu brīdi pirms” Kokneses Tūrisma informācijas centrs 2018.gada 12.decembrī. Kora klases solisti un kora klases ansamblis
 4. Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss 2019. gada 7. martā Kokneses Mūzikas skolā. 5.-9. klašu koris A grupa I kārta I pakāpe
 5. Latvijas izglītības iestāžu 5.-12. klašu koru konkurss Latgalē, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2019. gada 3. aprīlī 5.-9. klašu koris II kārta I pakāpe
 6. Jauno vokālistu festivāls „Skaņais bolss” 2019. gada 9. aprīlī J. Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolā. Piedalījās kora klases audzēkņi
 7. 2019. gada 14. maijā koncerts Rundāles pilī. Piedalījās viena audzēkne
 8. Aizkraukles novadu skolu jaunatnes dziedošo kolektīvu koncerts „ Uzlieciet smaidu sejām” Jaunjelgavā, Liepu parka estrādē 2019. gada 17. maijā. Piedalījās vecāko klašu koris
 9. Kora klases ansamblis Sama modināšanas svētki 2019. gada 18. maijā
 10. Garīgās mūzikas koncerts „Tāva sāta”  2019. gada 26. maijā Rēzeknes novada Lendžu pagastā. Piedalījās vecāko klašu koris


Skolas rīkotie pasākumi

 • 2018. gada 24. oktobris pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma mūzikas skolas un vispārizglītojošo skolu teorētisko priekšmetu pedagogiem.
 • XIV Starptautiskais P. Čaikovska klaviermūzikas izpildītāju solistu un klavierduetu konkurss 2018. gada 1. decembrī.
 • Muzikāli teorētiskā viktorīna „ Riču raču” sadarbībā ar Skrīveru MMS 2019. gada 6. martā
 • Atvēro durvju diena 2019. gada 20. februārī
 • 2019. gada 4. aprīlī starpnovadu filmu mūzikas koncerts „Elementāri, Vatson” Pūšaminstrumentu spēles – flautas spēles audzēkņu koncerts
 • 2019. gada 23., 24.,25. aprīlī starptautiskais labdarības festivāls „Akordeona dienas Rīgā 2019”
 •  Akcija „Tīrai Latvijai” makulatūras ( savākts 900 kg, piešķirts 2 pakas kopējamā papīra)  un izlietoto bateriju vākšana ( savākts 200 kg).
 • „Kokneses novada neatvērtās lapaspuses” – radošs pārgājiens Kokneses Mūzikas skolas audzēkņiem
 • Iepazīsti Koknesi – radošs pārgājiens Mūzikas skolas pedagogiem
 • Akordeonistu izglītojošā vasaras nometne Rīgā 12.-17. Augusts, noslēguma koncerts sv. Pētera baznīcā
 • Koncertlekcijas
 • Sadarbība ar Samariešu fondu, „Gloria Patri” fondu.
Pasākumu kalendārs
<>

Jaunākās galerijas


back to top