Kokneses mūzikas skola
lapas galva

Kokneses novads

Ciemos bērni un vecāki

29.04.2024

25-aprilis-kopa.webpIk gadu Kokneses Mūzikas skola ciemos aicina PII "Gundega" bērnus, lai pastāstītu kādus mūzikas instrumentus mūsu skolā var apgūt un kā šie instrumenti skan. Skatītāju pulciņš bija kupls – grupiņas "Zvaniņš", "Sprīdītis", "Kamenīte" bērni, skolotāji un vecāki ar interesi klausījās koncertiņu, jo jaunie mūziķi - izpildītāji bija šo grupiņu bērni, kuri jau mācās Kokneses Mūzikas skolā. Pūšaminstrumentu spēles skolotājs Jānis Grahoļskis parādīja un spēlēja mūzikas instrumentus, kurus Interešu izglītības programmas bērni fiziski vēl nevar ne noturēt, ne iepūst – eifonijs un trompete. Piecgadnieki un sešgadnieki  -  visi spēlē blokflautu. Šajā mācību gadā skolā mācās 16 pirmsskolas piecgadīgie un sešgadīgie bērni. No tiem 8 bērni jau rudenī turpinās mācības 1. klasē.

Novēlu visiem bērniem, kuri mācās Interešu izglītības programmā pacietību un veiksmīgu turpmāko mūziķa ceļu.

 Iveta Bērziņa

Kokneses Mūzikas skolas direktore

25-apriis-ozols.webp 25-aprilis-mikelsone.webp 25-aprilis-kopa.webp 25-aprilis-fisers.webp 25-aprilis-sticinskis.webp 25-aprilis-preiss.webp 25-aprilis-zvaigzne.webp
Pasākumu kalendārs
<>

Jaunākās galerijas


back to top