Kokneses mūzikas skola
lapas galva

Kokneses novads

Dziesmām bagāts mūžs

13.11.2023

akk-8379.jpgNovembrī zem Latvijas brīvības zvaigznāja dzimuši stipri vīri ar staltu stāju un tēvzemes mīlestību sirdī. 2. novembris ir komponista un ārsta Andra Kristona dzimšanas diena.

Mūsu novada ļaudīm viņa vārds labi pazīstams, jo  kā Bebru pamatskolas absolvents vairāk nekā desmit gadus ir dāsni palīdzējis savai bērnības skolai un sava klases audzinātāja – tēlnieka Voldemāra Jākobsona memoriālajai mājai. Savukārt Kokneses kultūras centra senioru jauktā kora "Alaine" repertuārs ir kļuvis bagātāks ar viņa dziesmām. Andra Kristona sakomponētās dziesmu spēles "Pērses meitene" pirmizrāde izvērtās par skaistāko notikumu šīs vasaras Kokneses kultūras dzīvē.

"Iepazīstot Andra Kristona daiļradi un pateicībā par lielisku sadarbību "Pērses meitenes" iestudējuma laikā, radās iecere sarīkot viņa dzimšanas dienai veltītu koncertu. Komponista radošais pūrs ir plašs un daudzveidīgs un tajā ir gan bērniem rakstītas dziesmas, skaņdarbi korim un solistiem. Šajā reizē mēs ar Kokneses Mūzikas skolas audzēkņiem, kori "Alaine" un "Pērses meitenes" galveno lomu tēlotājiem gribējām sarūpēt kopīgu dāvanu brīnišķīgam komponistam un cilvēkam. No visas sirds centāmies dāvāt viņam skaistu svētku brīdi," teic koncerta idejas autore – Kokneses Mūzikas skolas direktore Iveta Bērziņa.

Tā patiesi bija, jo 9. novembra vakarā Kokneses kultūras centrā komponista dzimšanas dienas veltītajā koncertā priekpilnā gaisotnē skanēja viņa dziesmas mazu un lielu izpildītāju sniegumā.

Gatavojoties svētku koncertam, Kokneses mūzikas skolas kora klases audzēkņi Daniela Džuljeta Ballone, Keitija Skribāne, Gustavs Jakubovičs un jaunāko klašu koris kopā ar skolotāju Leldi Kamzoli-Gagaini iemācījās vairākus muzikālus priekšnesumus no dziesmu cikla ar Raiņa vārdiem. Jaunie mākslinieki pirmie atklāja koncertu un saņēma sirsnīgus skatītāju aplausus.

Māsiņām Helēnai un Annai Vildēm izdevās skaists duets dziesmā par saulespuķi ar Ārijas Āres vārdiem. Šai dziesmai un Helēnas dziesmotajam veltījumam senajam pilskalnam pavadījumu spēlēja akordeonistu mācību orķestris. Jāteic, ka pirmo reizi orķestris spēlēja pavadījumu solistu sniegumam, kas lieliski izdevās pateicoties diriģentes Karolīnes Vancānes uzrakstītajām aranžijām.

Atgriešanās vasarā – tā varēja nosaukt dziesmu spēles "Pērses meitenes" galveno varoņu atkal satikšanos uz skatuves. Helēna Vilde, Ivita Puzo, Emīls Vītoliņš, Oskars Zviedris, Līga Mutjanko, Oļegs Ahiļčenoks un Aldis Lazdiņš aicināja skatītājus atgriezties "Pērses meitenes" muzikālajā stāstā.

Senioru jauktais koris “Alaine” diriģenta Alda Lazdiņa vadībā apliecināja, ka viņu repertuārā īpašu vietu ieņem jubilāra dziesmas, tāpēc arī šajā vakarā tās skanēja jo īpaši sirsnīgi, veltot tās dziesmu autoram viņa svētku dienā.

Starp priekšnesumiem vijās mazi atmiņu stāsti, ielūkojoties Andra Kristona dzimtas lappusēs, viņa bērnības gaitās un mūzikas ceļā.

Kristonu dzimtai mūzikas mīlestībai stipras saknes jau vairāk nekā četrās paaudzēs. Ļoti muzikāli ir bijuši Andra Kristona vecvecāki, viņa tēvs Aleksandrs Kristons to mantojis no saviem vecākiem un mūziķa talantu dāvājis dēlam Andrim. Aleksandrs Kristons ir dzimis mūsu Latvijai tik nozīmīgā gadā un datumā -  1918. gada 11. novembrī. Viņa dzīvesstāsts ir stāsts arī par mūsu Latvijas likteni, ierautu svešas varas skarbajos vējos.

Vēl Latvijas pirmās brīvvalsts laikā Aleksandrs sāka dienēt Latvijas armijā, bet Otrā pasaules kara gados tika iesaukts leģionā, 19. divīzijas sapieru bataljonā cīnījies Kurzemes katlā. Tur frontes ceļos viņš satika savu mūža mīlestību – meiteni vārdā Elza.  Mīlestība deva spēku izturēt izsūtījuma gadus Sibīrijā. Arī Aleksandra tēvs tika izsūtīts jau 1941. gadā un uz mūžu palika svešā zemē, bet Aleksandrs atgriezās Latvijā, Aiviekstes pagastā, kur viņu gaidīja mīļotā sieva Elza un divus gadus vecais dēliņš Andris. Dzīves ceļš no Aiviekstes kādu laiku aizsauca uz Skrīveriem, tad 50. gadu sākumā atveda uz Vecbebriem. Strādājot Vecbebru tehnikumā, Aleksandrs Kristons ir vadījis ansambli ar nosaukumu "Pērse". Kad dēls Andris pabeidza Bebru pamatskolu, ģimene pārcēlās uz dzīvi Iecavā, kur Aleksandrs Kristons ilgus gadus darbojās kultūras dzīvē. Lai arī Andris Kristons izvēlējās studēt medicīnu, no vecvecākiem un vecākiem mantotā mūzikas mīlestība mums visiem ir acīmredzama.

Vēl studējot Medicīnas institūtā, Andris Kristons ir spēlējis trompeti nelielā ansamblī. Sākot strādāt Liepājā, nokļuvis pie maestro Valda Vikmaņa un turpinājis spēlēt trompeti viņa vadītajā orķestri. Būdams jau ārsts, iestājies Liepājas Mūzikas vidusskolā un pabeidzis trompetes klasi, bet komponēt sācis krietni vēlāk. Rakstot dziesmas, Andrim Kristonam svarīgs ir teksts. Viņš teic: "Ja skan dzejolis, skanēs arī dziesma." Viena no mīļākajām dzejniecēm ir Ārija Elksne, kura dakterim Kristonam institūtā mācījusi bioloģiju. Arī mūsu Ārija Āre ir komponista iemīļota dzejniece.

Kopā ar Liepājas radošo inteliģenci dziesmu autors ilgstoši darbojas Liepājas literātu un radošo mūziķu klubā "Helikons". Viņš teic: "Šķiet, Liepājā nav neviena dzejnieka, kuru dzejoļiem nebūtu rakstījis mūziku. Priecājos, ka ir izveidojusies jauka sadarbība ar Kokneses dzejniekiem. Es jau esmu tikai tāds blēdis, kurš dzejnieka tekstam pieraksta klāt melodiju!" – jokojot teic komponists.

Pirmās skolas gaitas mūsu jubilāram sākās Aiviekstē, bet no 4. klases Bebru pamatskolā. Ar klases audzinātāja Voldemāra Jākobsona stingro tvērienu klases zēni izauguši par krietniem vīriem. Skolotājs Voldemārs Jākobsons saviem skolēniem bija vīrišķības un staltas stājas paraugs, mācot pa dzīvi iet ar redzīgām acīm un nebaidīties no grūtībām.

Atminoties skolas gadus, Andris Kristons kādā sarunā smaidot teica: "Mēs bijām laba kompānija: Uldis Filipsons, Uldis Straume, Jānis Birkāns, Pēteris Bārs, Valdis Kalniņš." Arī šajā vakarā klases zēni Uldis Filipsons un Jānis Birkāns bija kopā ar savu bērnības draugu.

2012. gadā Bebru pamatskola saņēma pirmo Andra Kristona ziedojumu ar rosinājumu organizēt skolēnu jaunrades konkursu "Mans lepnums – Bebru pagasts", tā veicinot jaunu talantu izaugsmi un pieminot skolotāja Voldemāra Jākobsona ieguldījumu jaunās paaudzes audzināšanā.

2017. gadā Latvijas valsts dzimšanas dienas pasākumā Andrim Kristonam piešķīra godpilno "Kokneses novada Goda pilsoņa" nosaukumu. Tā mūsu novada ļaudis apliecināja savu cieņu cilvēkam, kurš ar nesavtību palīdz savai bērnības skolai un dara krāsaināku mūsu kultūras kolektīvu radošo dzīvi.

Vakara noslēgumā Andris Kristons, uzrunājot koncerta dalībniekus un skatītājus, uzsvēra, ka galvenais ir noticēt sev un uzdrīkstēties, tad arī viss izdosies un piepildīsies.

Silvija Cīrule, atminoties kora “Alaine” un dziesmu autora draudzības aizsākumu, savā vēlējuma pauda vissvarīgāko: "Paldies, ka tu mums esi!"

Jubilāram daudz laimes vēlēja un dzimšanas dienā sveica Kokneses Mūzikas skolas direktore Iveta Bērziņa, Bebru pamatskolas kolektīvs, senioru jauktais koris "Alaine", sieviešu koris "Anima", vidējās paaudzes deju kolektīva "Liepavots" vadītāja Inta Balode, Aizkraukles novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dainis Vingris un daudzi citi viņa mūzikas cienītāji.

Vēlam komponistam Andrim Kristonam stipru veselību, jo viss pārējais – talants, silta sirds, līdzcilvēku cieņa un mīlestība viņam jau ir!

Sarmīte Rode

tēlnieka Voldemāra Jākobsona memoriālās mājas vadītāja

akk-7661.jpg 40087247217868680550915692291134584689508879n.jpg akk-7888.jpg 40060390417868680850915668004787808648594832n.jpg 40064292917868681550915598293974223802074766n.jpg 40068313317868680384249048923050406975438829n.jpg 40075940417868679984249084627192116044758128n.jpg 40099905017868679817582437932253682356595885n.jpg akk-8131.jpg akk-8160.jpg akk-8379.jpg
Pasākumu kalendārs
<>

Jaunākās galerijas


back to top