Kokneses mūzikas skola
lapas galva

Kokneses novads

Audzēkņu sasniegumi

Kokneses Mūzikas skolas audzēkņu aktivitātes 2017./2018.m.g.

IP Taustiņinstrumentu spēle – klavierspēle

1. 7.klašu standartizēto programmu noklausīšanās Pļaviņu Mūzikas skolā 2017.gada 15.novembrī

Rīko- A.Žilinska Jēkabpils Mūzikas skola

Piedalījās divas audzēknes

2. XIII Starptautiskais P. Čaikovska klaviermūzikas izpildītāju solistu un klavierduetu konkurss 2017. gada 2. decembrī

Rīko: Kokneses Mūzikas skola

Viena III vieta, viena atzinība 

3. II Vidzemes novada mūzikas skolu konkurss Vispārējās klavierēs 2018. gada 7. februārī

Rīko: Lielvārdes novadu mūzikas un mākslas skola

Viena Pateicība

  IP Taustiņinstrumentu spēle – akordeona spēle

1. 7 starptautiskais Gruzijas vēstniecības rīkotais konkurss „FUTURE STARS 2017” 2017. gada 22.-28. augustā

Rīko: Gruzijas vēstniecība

Mācību orķestris - Atzinība

2. Kamermūzikas dienas Pļaviņu kultūras centrā 2017. gada 20.oktobrī

Rīko: Pļaviņu mūzikas skola

Mācību orķestra koncerts

3. Kokneses novada dziedošo kolektīvu koncerts 2017. gada 7. decembrī

Rīko: Mūzikas un mākslas metodiskā apvienība

Akordeonistu ansamblis

4. I Starptautiskais akordeona mūzikas izpildītāju solistu un kolektīvās muzicēšanas konkurss 2018. gada 24. februārī

Rīko: Kokneses Mūzikas skola

Trīs atzinības, viena III vieta

 5. „Akordeona dienas 2018” Rīgā 2018. gada 23., 24.,25. aprīlī

Rīko: Kokneses Mūzikas skola un Rīgas Skolēnu pils

Mācību orķestris

 IP Stīgu instrumentu spēle – vijoles spēle

  1. Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas kopas Stīgu instrumentu spēle Valsts konkurss II kārta Daugavpils reģionā 2018. gada 24. janvārī

Rīko: Daugavpils Mūzikas vidusskola

Viena atzinība, viena pateicība

IP Pūšaminstrumentu spēle

  • XXIII Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkurss  J. Vītola Latvijas mūzikas akadēmijā 2018. gada 27. janvārī

Rīko: Pūtēju orķestris „Rīga”

Viena I vieta, viena III vieta, viens Diploms

IP Vokālā mūzika – kora klase

1. 11.novembrī Lāčplēša dienas Likteņdārzā 2017. gada 11. novembrī

          Rīko: Kokneses fonda padome

          Vecāko klašu koris    

2. Kokneses novada dziedošo kolektīvu koncerts 2017. gada 7. decembrī

Rīko: Mūzikas un mākslas metodiskā apvienība

Jaunāko un vecāko klašu koris

3. IX Staņislava Broka jauno dziedātāju konkurss 2018. gada 17. janvārī

Rīko: Daugavpils Mūzikas vidusskola

Viena I vieta

4. II Bērnu un jauniešu garīgās mūzikas festivāls „Soli Deo Gloria” 2018.gada 28. aprīlī

Rīko: Aizkraukles Bērnu un jauniešu Jaunrades centrs

Vecāko klašu koris

5. Aizkraukles reģiona Skolēnu dziesmu un deju svētki 2018. gada 18. maijā Neretas Dzirnavu saliņā „Pa saules ceļu dejas izdziedam”

Rīko: Aizkraukles Bērnu un jauniešu Jaunrades  centrs

Skolas rīkotie pasākumi

  1. XIII Starptautiskais P. Čaikovska klaviermūzikas izpildītāju solistu un klavierduetu konkurss 2017. gada 2. decembrī.
  2. 2018. gada 20. janvāris pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma mūzikas skolas teorētisko priekšmetu pedagogiem
  3. 2018. gada 13. februārī Pļaviņu Mūzikas skolā akordeona klases audzēkņu koncerts
  4. 2018. gada 20. februārī „Atvērto durvju diena”
  5.  I Starptautiskais akordeona mūzikas izpildītāju solistu un kolektīvās muzicēšanas konkurss 2018. gada 24. februārī
  6. Meistarklases Saksofona spēlē un koncertu cikli Latvijas reģionos „Nāc, muzicēsim kopā” Koknesē 2018. gada 24. martā
  7. Akcija „Tīrai Latvijai” makulatūras un izlietoto bateriju vākšana
Pasākumu kalendārs
<>

Jaunākās galerijas


back to top