Kokneses mūzikas skola
lapas galva

Kokneses novads

Audzēkņu sasniegumi

Kokneses Mūzikas skolas audzēkņu aktivitātes 2016./2017.m.g.

IP „TAUSTIŅINSTRUMENTU SPĒLE”- KLAVIERSPĒLE

1. 7.klašu standartizēto programmu noklausīšanās A.Žilinska Jēkabpils Mūzikas skolā

2016.gada 10.novembrī

Rīko - A.Žilinska Jēkabpils Mūzikas skola

Elizabete Krastiņa 7.klase, 18 punkti

Ped. A.Puķīte

2. XII Starptautiskā P.Čaikovska klaviermūzikas izpildītāju solistu un klavierduetu konkurss 2016. gada 3. decembrī

Rīko – Kokneses Mūzikas skola

Edmunds Beķers 3. klase 19,33 punkti III vieta

Ped. I. Makareni

3. Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle – klavierspēle audzēkņu valsts konkursa II kārta 2017. gada 15. februārī

Rīko – Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskola

Elizabete Skarstiņa 2.klase I grupa Pateicība 17,33 punkti

Edmunds Beķers 3.klase I grupa Atzinība 18 punkti

Evelīna Vitenberga 5. klase II grupa III vieta 19 punkti

Ped. I. Makareni

4. IV Latvijas mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu audzēkņu festivāls „Vispārējās klavieres” 2017. gada 3. martā

Rīko - Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskola

Aleksis Krūmiņš ( Taustiņinstrumentu spēle – akordeona spēle)

Alise Krūmiņa ( Pūšaminstrumentu spēle – flautas spēle)

Krista Ģēģere ( Vokālā mūzika – kora klase)

Ped. I. Makareni, J. Bumbišs

IP „TAUSTIŅINSTRUMENTU SPĒLE” – AKORDEONA SPĒLE

1. Kamerorķestra koncerts Kokneses novada domē 2016. gada 20. septembrī

Rīko – Kokneses novada dome

Ped.K. Vancāne, I. Bērziņa

2. Akordeonistu kamerorķestra koncerts 2017. gada 8. aprīlī

Rīko – Kokneses Mūzikas skola

Ped. K. Vancāne

3. Starptautiskās „Akordeona dienas 2017” Rīgā sv. Pētera baznīcā un Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 2017. gada 23.-25. aprīlī

Rīko – Rīgas Skolēnu pils

Ped. K. Vancāne , I. Bērziņa

4. Latgales reģiona mūzikas skolu akordeona ansambļu un orķestru konkurss „Daugavpils 2017” 2017. gada 10. maijā

Rīko – St. Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola

Keisija Vidiņa 3. klase un Aleksis Krūmiņš 2. klase Atzinība 17 punkti

Kamerorķestris III vieta 19 punkti

Ped. K. Vancāne, I. Bērziņa

IP „VOKĀLĀ MŪZIKA” – KORA KLASE

1. Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Vokālā mūzika – Kora klase audzēkņu valsts konkursa II kārta 2017. gada 25. janvārī

Rīko – Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola

Haralds Nungurs VI grupa 2.klase atzinība 18 punkti

Krista Strazdiņa III grupa I vieta 6. klase 24 punkti ( izvirzīta uz III kārtu)

Krista Ģēģere IV grupa 8. klase atzinība 21,25 punkti

Ped. L. Kamzole- Gagaine

2. Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Vokālā mūzika – Kora klase audzēkņu valsts konkursa III kārta 2017. gada 14. februārī

Rīko – Augusta Dombrovska Mūzikas skola

Krista Strazdiņa III grupa 6. klase 17,67 punkti

Ped. L. Kamzole- Gagaine

3. Daugavpils reģiona mūzikas skolu VI Koru festivāls- koncerts 29. aprīlī

Rīko – Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola

Vecāko klašu koris

Ped.L.Kamzole- Gagaine

KCM I.Makareni

4. Bērnu un jauniešu festivāls „Aizkrauklei 50” 2017. gada 19. maijā

Rīko – Aizkraukles pilsēta dome

Vecāko klašu koris

Ped. L. Kamzole - Gagaine

IP „STĪGU INSTRUMENTU SPĒLE” – VIJOLES SPĒLE

1. Latvijas mūzikas skolu stīgu instrumentu nodaļas audzēkņu ansambļu konkurss „Rīgas stīgas 2017” 2017. gada 24. februārī

Rīko – P. Jurjāna mūzikas skola

Stīgu trio 17 punkti, Diploms

Ped. J. Atslēga

IP „PŪŠAMINSTRUMENTU SPĒLE”

1. XXII Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkurss 2017. gada 27.-29. janvārī

Rīko – J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija

Una Gadzāne 6. klase II vieta 85,5 punkti

Ped. Z. Puķītis

2. X Starptautiskā festivāla Saxophonia Latvijas saksofonistu konkurss 2017. gada 23. februārī

Rīko – Brāļu Jurjānu biedrība

Una Gadzāne 6. klase II grupa 18,5 punkti

Ped. Z. Puķītis

3. V Latgales Mūzikas skolu IP Pūšaminstrumentu spēle un IP Sitaminstrumentu spēle audzēkņu konkurss 2017. gada 1. martā

Rīko – J. Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskola

Sandija Zizlāne 3. klase III vieta 19,66 punkti

Ped. G. Ermiča

 Sākot no 2013./2014. mācību gada

 • XIX Mūzikas skolu Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkursā: 
  • 6. klases audzēknei Elzai Lācītei /saksofons/ - Atzinība
  • 6. klases audzēknei Norai Krēgerei /trombons/ - III vieta
 • Latgales reģiona mūzikas skolu akordeonistu - solistu konkursāDaugavpils Mūzikas vidusskolā  3. klases audzēknei Agitai Skrīverei - Atzinība
 • Mazpilsētu un lauku Mūzikas skolu konkurss Pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem 3. klases audzēknei Lilijai Ozoliņai - III vieta
 • Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas VOKĀLĀ MŪZIKA - KORA klase II kārta Daugavpils Mūzikas vidusskolā:
  • 5. klases audzēknei Kristai Ģēģerei III vieta;
  • 2. klases audzēknei Kristai Strazdiņai - Atzinība;
  • 4. klases audzēknei Unai Ozoliņai - Atzinība;
  • 7. klases audzēknei Agnesei Dzirkalei - III vieta.
 • Kokneses novada skolu koru skatē Skolas korim piešķirta I pakāpe.
Pasākumu kalendārs
<>

Jaunākās galerijas


back to top