Kokneses mūzikas skola
lapas galva

Kokneses novads

Jaunumi

Kokneses Mūzikas skolas Kora klases prezentācijas koncerts

14.05.2016 17:30 kur : Kokneses apvienības pārvalde

 Ar skanīgu, piecdesmitbalsīga kora izpildītu U.Marhilēviča dziesmu „Tikai tā” 14.maijā noslēdzās Kokneses Mūzikas skolas 25- gadei veltīto koncertu maratons. Bijām patīkami pārsteigti sagaidot tik kuplu klausītāju pulku, neskatoties uz „Sama modināšanas” svētku plašo pasākumu piedāvājumu.

Koncertu uzsāka Līga Riekstiņa ar A. Žilinska „ Ar dziesmiņu ciemos eju”. Šoreiz gan jāteic, ka ciemos pie mums, mūsu Kora klases audzēkņiem, bija sanākuši radi un draugi no malu maliņām. Viegli un skanīgi, ekrānā redzamās ziedošās pļavas fonā, skanēja dziesmas par Latvijas brīnumskaisto dabu! Krista Ģēģere, Krista Strazdiņa, Edgars Svilāns, Raivo Strazdiņš, Haralds Nungurs - Kora klases audzēkņi, ar pasaules trauslākā mūzikas instrumenta – cilvēka balss palīdzību vēstīja klausītājiem kā „Pieci kaķi” malku cirta un kas „Bij’ manam kumeļam”! Saviļņojoši izskanēja V.Punkas „Vētru diena” Jāņa Bota izpildījumā. Jaunietim veidojas skaists baritona tembrs, kuru neatlaidīgi jāpilnveido. Jaunietim ir talants!

Lasīt visu ziņu

Aprīlis – akordeona mēnesis

18.04.2016

img_8139_1.jpgKokneses mūzikas skolas kolektīvs savu 25. dzimšanas dienu jau ceturto mēnesi atzīmē ar koncertiem cildinot kādu no skolā apgūstamajiem mūzikas instrumentiem. Aprīlis – akordeona mēnesis Kokneses mūzikas skolā sākās ar skolas absolventa Artūra Novika un LNSO stīgu kvarteta koncertu. Pēc tik lieliska iesākuma akordeona mūzikas cienītāji 15. aprīlī Kokneses kultūras namā varēja baudīt Kokneses mūzikas skolas akordeona klases audzēkņu un skolas kamerorķestra izcilo sniegumu. 1991. gadā, kad savu darbību sāka Kokneses mūzikas skola, tika atvērta arī akordeona klase, kurā par pedagogiem strādājuši Zigmunds Zīlītis, Broņislava Krastiņa, Aivars Miķelsons. Jau 20 gadus audzēkņiem akordeona spēli māca Iveta Bērziņa, kurai brīnišķīgi izdodas atraisīt pirmās talanta dzirkstis un iedvest pārliecību – visu var iemācīties, ja ir pacietība un gribasspēks! Šobrīd akordeona klasē muzicēt prasmi apgūst 11 audzēkņi.

Lasīt visu ziņu galerija (14)

Artūra Novika un LNSO stīgu kvinteta koncerts – sveiciens koknesiešiem

07.04.2016

noviks_1.jpgKokneses Mūzikas skola savu 25. dzimšanas dienu ik mēnesi sagaida ar koncertiem, kuros cildina kādu no mūzikas instrumentiem. 15. aprīlī pulksten 18 Kokneses kultūras namā tiksimies Akordeona klases prezentācijas koncertā. 5. aprīlī Kokneses Mūzikas skolā akordeonistu mēnesi ar brīnišķīgu koncertu atklāja skolas absolvents, jaunais un talantīgais akordeona virtuozs Artūrs Noviks un Latvijā pazīstami mūziķi - LNSO stīgu kvintets: Sandis Šteinbergs (vijole), Raimonds Melderis (vijole), Arigo Štrāls (alts), Ainārs Paukšēns (čells), Raivo Ozols (kontrabass).

Lasīt visu ziņu

Aprīlī – mūzika nav kā līdz šim…

05.04.2016 17:00 kur : Kokneses mūzikas skola

akor_2_1.jpgŠo Kokneses Mūzikas skolas Akordeona spēles klases audzēkņiem un skolotājai Ivetai Bērziņai tik nozīmīgo mēnesi, uzsāks Artūrs Noviks ar draugiem.

5. aprīlī plkst. 17:00 būsiet gaidīti Kokneses Mūzikas skolas zālē!

Programmā tikai tango! To autori A. Pjacolla un A. Maskats .

Artūrs ir Kokneses Mūzikas skolas 2000. gada Akordeona klases absolvents, skolotāja A.Miķelsona audzēknis. Mūziķa dzīve ikdienā cieši saistīta ar šo, iespējām bagāto, instrumentu. Pēc Mūzikas skolas absolvēšanas jaunietis iestājās J.Mediņa Mūzikas vidusskolā. Tālāk mūzikas studijas tika turpinātas J.Vītola Mūzikas akadēmijā. Paralēli akordeona spēles solista gaitām, Artūrs ir lielisks kameransambļa saspēles meistars, kā arī akordeona spēles studentu pedagogs Mūzikas akadēmijā.

Lasīt visu ziņu galerija (2)

Kokneses Mūzikas skolas Pūšaminstrumentu nodaļas prezentācijas koncerts kā absolventu salidojums!

12.03.2016 15:00 kur : Kokneses kultūras nams

img_9029_1.jpgKokneses Mūzikas skola savu 25. jubilejas gadu iesākusi ar vērienīgiem koncertiem, kuros piedalās ne tikai tie, kuri pašlaik apgūst zinības mūzikas pasaulē, bet arī skolas absolventi, kuri, pateicoties savam veiksmīgajam sākumam, ar panākumiem turpina ceļu mūzikā. 12. martā Kokneses kultūras namā mēs, skatītāji, vairāk kā divu stundu garumā baudījām Kokneses Mūzikas skolas Pūšaminstrumentu spēles nodaļas audzēkņu un absolventu koncertu. Pilnā skatītāju zāle – bērnu vecāki un vecvecāki, pārējie atbalstītāji un mūzikas mīļotāji uzgavilēja katram priekšnesumam. Uz skatuves goda vietā bija Kokneses Mūzikas skolas karogs, kurā simboliski atainots melnbaltu taustiņu ceļš, kurš no dzimtās vietas aizvijas plašajā pasaulē.

Lasīt visu ziņu galerija (23)

Vijolīte - februāra gaviļniece

26.02.2016

vijole_1.jpg„Viņa ieradās agrā pavasarī- maza, sīka meitenīte ar zilu vijoli padusē. Kad viņa sāka spēlēt, putni apklusa un klausījās brīnišķīgajās skaņās, bites un tauriņi lidinājās un dudināja maigas melodijas….”

Tā Anna Sakse savās „Pasakās par ziediem”. Dabai sliecoties uz agru pavasari, 26. februārī Kokneses novada domes zālē Kokneses Mūzikas skolas Vijoļspēles klases audzēkņi un skolotājs Jānis Atslēga aicinās visus, kam tuva vijoļmūzika. Vijoles klase ir skolas visjaunākā klase, vienīgā, kuru vēl nav absolvējis neviens audzēknis. Tādēļ jo interesantāk būs dzirdēt mazo pirmklasnieku pirmos soļus, dzirdēt vidējo klašu audzēkņu sniegumu. Vijolīte skanēs gan solo, gan ansamblī. Būs arī daži vijoļspēles viesi, kuri labprāt piekrita kuplināt mūsu pasākumu.

Lasīt visu ziņu

Viss sākas ar pasaku!

26.02.2016 kur : Kokneses apvienības pārvalde

img_8827_1.jpg„Kad viņa sāka spēlēt, putni apklusa un klausījās brīnišķīgajās skaņās, bites un tauriņi lidinājās un dudināja maigās melodijas.” Arī mazie Kokneses Mūzikas skolas vijolnieki ir dzirdējuši, kā spēlē Vijolīte Annas Sakses pasakā. Par to varējām pārliecināties brīnišķīgā vijoļklases prezentācijas koncertā 26. februāra vakarā Kokneses novada domes zālē.

2016. gads ir iesācies Kokneses Mūzikas skolas 25 gadu jubilejas zīmē. Pagājušajā mēnesī izskanēja pirmais - klaviermūzikas koncerts no iecerēto koncertu sērijām piecu mēnešu garumā, bet februāris atnesa svētkus tiem, kam tuva vijoļmūzika.

Lasīt visu ziņu galerija (22)

Izskanējis XI Starptautiskais P.Čaikovska klaviermūzikas jauno izpildītāju konkurss

01.02.2016

4cai_1.jpgNo portreta dižajam krievu Maestro P.Čaikovskim apceroši noraugoties, degot zeltainām svecēm, 35 jaunie talanti no Ulbrokas, Maltas, Daugavpils, Amatas, Garkalnes, Ādažiem, Gulbenes, Pilsrundāles, Salaspils, Jelgavas, Jēkabpils Ventspils, Talsiem, Madonas, Birzgales, Līvāniem, Kārsavas, J.Mediņa 1.mūzikas skolas, Juglas Mūzikas skolas, A.Dombrovska mūzikas skolas, Kokneses Mūzikas skolas, Klaipēdas J.Karosasa Mūzikas skolas, Kaļiņingradas P.Čaikovska vārdā nosauktās bērnu mākslas skolas trīs klašu grupās mērojās dižā krievu melodiju meistara – P.Čaikovska skaņdarbu izpildījumā. Daudz pārsteigumu un prieka sagādāja arī konkursantu obligātā skaņdarba (izcelsmes valsts komponista) atskaņojums. Tā kā pārsvarā bija Latvijas mūzikas skolu audzēkņi, latviešu jaunie komponisti, kā arī klasiķi tika pārstāvēti visai plaši.

Konkursu vērtēja J.Karosasa Mūzikas skolas vecākā eksperte Vaiva Purlyte, Daugavpils S.Broka Mūzikas vidusskolas direktora vietniece mācību darbā Elīna Bambāne un Kokneses Mūzikas skolas direktore Silvija Cīrule. Žūrijas vadītājas V. Purlytes vadībā katra konkursanta sniegums tika izanalizēts un apspriests. Gala lēmums šāds:

Lasīt visu ziņu galerija (4)

Kokneses Mūzikas vokālais ansamblis jauno dziedātāju konkursā

19.01.2016

1broks_1.jpg14. janvārī Kokneses Mūzikas skolas vokālais ansamblis piedalījās VIII Staņislava Broka Jauno dziedātāju konkursā un ieguva I pakāpes diplomu.Konkursu organizēja St. Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola, kā vienu no pasākumiem, kas veltīts Staņislava Broka piemiņai, atzīmējot viņa 90. gadu jubileju. Tā kā konkursa idejas pamatā bija apvienot Staņislava Broka daiļradi un Latgales kultūras bagātības – latgaļu dziesmas, tad konkursa nolikums paredzēja obligātās latgaliešu tautasdziesmas atskaņojumu. Konkursā piedalījās dažāda vecuma dziedātāji no 19 Latvijas Mūzikas skolām.

Kokneses Mūzikas skolas audzēkņi šai konkursā piedalījās pirmo reizi. Parasti no dalības konkursā atturēja latgaliešu valodas izrunas apguve, kas mūsu novadam tomēr nav raksturīga. Pēc uzstāšanās varējām vērot arī citu konkursantu sniegumu, smeļoties pieredzi un jaunas atziņas turpmākajam darbam.

Lasīt visu ziņu

Re, kādi izauguši!

15.01.2016 kur : Kokneses mūzikas skola

7klavierklase_1.jpg15.janvārī Kokneses Mūzikas skolas zālē pulcējās mazi un lieli – skolas jubilejas koncertsērija ir sākusies! Tautā runā dažādi - gaidīšana esot interesantāka un emocionālāka par pašiem svētkiem, citi bilst – kas var būt skaistāks par pašiem svētkiem!

Šīs dažādās emocijas izjutām mēs visi, gan tie, kas muzicēja Kokneses Mūzikas skolas Klavieru klases prezentācijas koncertā, gan tie, kas ar lielu saviļņojumu vēroja un klausījās. Koncerts sākās ar vārdiem:

Lasīt visu ziņu galerija (7)

Koncertā tiksies vairākas paaudzes

13.11.2015 17:00 kur : Kokneses mūzikas skola

muzikals-sveiciens_2.jpgDraudzīgā, sirsnīgā atmosfērā sildīsimies mūzikas saulītē, priecāsimies par skaisto Latvijas rudeni un domās vēlēsim savai tēvu zemei saules mūžu! Aicinām uz neparastu Latvijas proklamēšanas gadadienas koncertu Kokneses Mūzikas skolā 13.novembrī plkst. 17:00!

Kokneses Mūzikas skolas audzēkņi, audzēkņu vecāki un skolotāji ar patīkamu satraukumu gatavojas 13.novembra koncertam “Muzicēju kopā ar ģimeni”.

Lasīt visu ziņu

Ģimeniski silts sveiciens svētkos!

13.11.2015 kur : Kokneses mūzikas skola

img_20151116_wa0008_1.jpgĢimeniski silts un kā skaists sveiciens Latvijas valsts dzimšanas dienā 13. novembra vakarā Kokneses Mūzikas skolā izskanēja koncerts „Muzicēju kopā ar ģimeni”.

Koncertā uz skatuves satikās vairākas paaudzes - Kokneses Mūzikas skolas skolēni, viņu vecāki, vecvecāki un skolotāji.

„Lai tev vienmēr droša gaita, kad pa tēvu zemi ej!” – dziesmā cits citam novēlēja Kokneses Mūzikas skolas jaunāko klašu kora dziedātāji un diriģente Lelde Kamzole-Gagaine.

Dziesmoto pasākumu vadīja un koncerta māksliniekiem sirsnīgus vārdus veltīja skolotājas Iveta Bērziņa un Gundega Ermiča.

Vērojot muzikālos priekšnesumus, radās pārliecība – mūsu novadā ir stipras un brīnišķīgas ģimenes, kurās no vecākiem un vecvecākiem mantoto muzicēt prieku turpina bērni un mazbērni, pateicoties dzīves gudriem un talantīgiem pedagogiem.

Lasīt visu ziņu galerija (29)
Pasākumu kalendārs
<>

Jaunākās galerijas


back to top