Kokneses mūzikas skola
lapas galva

Kokneses novads

Kokneses Mūzikas skolas „Veltījums Latvijai”

15.11.2016 kur : Kokneses mūzikas skola

Kad manas dzimtenes laukos, vējš valsi sniegotu dej, un slaidos karogu mastos sārtbaltas liesmas jau skrej, ir atkal novembra vidus, un laiku pieminam mēs, kad cauri tumsai, pret rītu, bij piedzimt Latvijai lemts. 15. novembrī mūsu mazajā skoliņā izskanēja svētku koncerts „Veltījums Latvijai”. Tajā piedalījās skolas muzicējošie kolektīvi un solisti.

Ļoti skanīgi, atraktīvi un aizrautīgi dziedāja jaunāko un vecāko klašu kori pedagoga Leldes Kamzoles – Gagaines vadībā.

Mīļi, no sirds, muzicēja 1. klavieru klases audzēkne Arita Niedre kopā ar savu pedagogu Ilonu Makareni. Īpaši nopietns un pārliecinošs bija Edmunda Beķera priekšnesums. Viņš, pedagoga I. Makareni vadībā, gatavojas starptautiskajam P. Čaikovska konkursam, kurš notiks 3. decembrī mūsu mūzikas skolā. Lelde Sīpola aizrāva ar savu atraktivitāti. Muzikāli spēlēja Allas Puķītes audzēknes Iva Aleksandra Ermiča un Elizabete Krastiņa.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (17)

Iveta Bērziņa - jaunā Kokneses Mūzikas skolas direktore31.08.2016

31. augustā Kokneses novada domes sēdē par jauno Kokneses Mūzikas skolas direktori apstiprināta Iveta Bērziņa. Viņas līdzšinējā darba pieredze saistīta ar pedagoģiju un vadību, strādājot gan kā Akordeona klases pedagoģei un direktores vietniecei Kokneses Mūzikas skolā.

Kokneses novada domes izpilddirektors Ilmārs Klaužs informē, ka uz Kokneses Mūzikas skolas direktora amatu bija pieteikušies trīs pretendenti. 1.augustā, konkursam uz vakanto Kokneses Mūzikas skolas direktora amatu atlases komisija, uzklausīja visus trīs amata pretendentus un pieņēma lēmumu ieteikt Kokneses novada domei par Kokneses Mūzikas skolas direktori apstiprināt Ivetu Bērziņu.

printēt Lasīt visu ziņu

Laime būt kopā brīnišķīgajā mūzikas pasaulē08.06.2016

Kokneses mūzikas skola jau 25 gadus ir kā gaiša saliņa, kur mūsu jaunā paaudze sāk savu ceļojumu mūzikas skaņu pasaulē. Šis gads Kokneses mūzikas skolā jau iesākās jubilejas zīmē – piecu mēnešu garumā mēs varējām būt aculiecinieki iedvesmojošiem skolas audzēkņu un absolventu koncertiem. 4.jūnija vakarā Kokneses kultūras namā Kokneses mūzikas skolas kolektīvs kopā ar savējiem – audzēkņu vecākiem, absolventiem, draugiem un atbalstītājiem, visiem mīļi gaidītiem ciemiņiem svinēja savus svētkus.

Kādi ir bijuši Kokneses mūzikas skolas 25 gadi? Gatavojoties skolas dzimšanas dienai izdots buklets – kā īss atskats svarīgākajos skolas notikumos un tajā arī rodama atbilde: „Ir padarītais uz ko atskatīties un daudz darāmā ko vēl jāpaveic. Skolu absolvējuši 200 audzēkņi, sasniegti spoži panākumi, uzvaras, piedzīvotas arī neveiksmes! Viss kā dzīvē!”

printēt Lasīt visu ziņu

Kokneses Mūzikas skolas Kora klases prezentācijas koncerts

14.05.2016 17:30 kur : Kokneses novada dome

 Ar skanīgu, piecdesmitbalsīga kora izpildītu U.Marhilēviča dziesmu „Tikai tā” 14.maijā noslēdzās Kokneses Mūzikas skolas 25- gadei veltīto koncertu maratons. Bijām patīkami pārsteigti sagaidot tik kuplu klausītāju pulku, neskatoties uz „Sama modināšanas” svētku plašo pasākumu piedāvājumu.

Koncertu uzsāka Līga Riekstiņa ar A. Žilinska „ Ar dziesmiņu ciemos eju”. Šoreiz gan jāteic, ka ciemos pie mums, mūsu Kora klases audzēkņiem, bija sanākuši radi un draugi no malu maliņām. Viegli un skanīgi, ekrānā redzamās ziedošās pļavas fonā, skanēja dziesmas par Latvijas brīnumskaisto dabu! Krista Ģēģere, Krista Strazdiņa, Edgars Svilāns, Raivo Strazdiņš, Haralds Nungurs - Kora klases audzēkņi, ar pasaules trauslākā mūzikas instrumenta – cilvēka balss palīdzību vēstīja klausītājiem kā „Pieci kaķi” malku cirta un kas „Bij’ manam kumeļam”! Saviļņojoši izskanēja V.Punkas „Vētru diena” Jāņa Bota izpildījumā. Jaunietim veidojas skaists baritona tembrs, kuru neatlaidīgi jāpilnveido. Jaunietim ir talants!

printēt Lasīt visu ziņu

Aprīlis – akordeona mēnesis18.04.2016

Kokneses mūzikas skolas kolektīvs savu 25. dzimšanas dienu jau ceturto mēnesi atzīmē ar koncertiem cildinot kādu no skolā apgūstamajiem mūzikas instrumentiem. Aprīlis – akordeona mēnesis Kokneses mūzikas skolā sākās ar skolas absolventa Artūra Novika un LNSO stīgu kvarteta koncertu. Pēc tik lieliska iesākuma akordeona mūzikas cienītāji 15. aprīlī Kokneses kultūras namā varēja baudīt Kokneses mūzikas skolas akordeona klases audzēkņu un skolas kamerorķestra izcilo sniegumu. 1991. gadā, kad savu darbību sāka Kokneses mūzikas skola, tika atvērta arī akordeona klase, kurā par pedagogiem strādājuši Zigmunds Zīlītis, Broņislava Krastiņa, Aivars Miķelsons. Jau 20 gadus audzēkņiem akordeona spēli māca Iveta Bērziņa, kurai brīnišķīgi izdodas atraisīt pirmās talanta dzirkstis un iedvest pārliecību – visu var iemācīties, ja ir pacietība un gribasspēks! Šobrīd akordeona klasē muzicēt prasmi apgūst 11 audzēkņi.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (14)

Artūra Novika un LNSO stīgu kvinteta koncerts – sveiciens koknesiešiem07.04.2016

Kokneses Mūzikas skola savu 25. dzimšanas dienu ik mēnesi sagaida ar koncertiem, kuros cildina kādu no mūzikas instrumentiem. 15. aprīlī pulksten 18 Kokneses kultūras namā tiksimies Akordeona klases prezentācijas koncertā. 5. aprīlī Kokneses Mūzikas skolā akordeonistu mēnesi ar brīnišķīgu koncertu atklāja skolas absolvents, jaunais un talantīgais akordeona virtuozs Artūrs Noviks un Latvijā pazīstami mūziķi - LNSO stīgu kvintets: Sandis Šteinbergs (vijole), Raimonds Melderis (vijole), Arigo Štrāls (alts), Ainārs Paukšēns (čells), Raivo Ozols (kontrabass).

printēt Lasīt visu ziņu

Aprīlī – mūzika nav kā līdz šim…

05.04.2016 17:00 kur : Kokneses mūzikas skola

Šo Kokneses Mūzikas skolas Akordeona spēles klases audzēkņiem un skolotājai Ivetai Bērziņai tik nozīmīgo mēnesi, uzsāks Artūrs Noviks ar draugiem.

5. aprīlī plkst. 17:00 būsiet gaidīti Kokneses Mūzikas skolas zālē!

Programmā tikai tango! To autori A. Pjacolla un A. Maskats .

Artūrs ir Kokneses Mūzikas skolas 2000. gada Akordeona klases absolvents, skolotāja A.Miķelsona audzēknis. Mūziķa dzīve ikdienā cieši saistīta ar šo, iespējām bagāto, instrumentu. Pēc Mūzikas skolas absolvēšanas jaunietis iestājās J.Mediņa Mūzikas vidusskolā. Tālāk mūzikas studijas tika turpinātas J.Vītola Mūzikas akadēmijā. Paralēli akordeona spēles solista gaitām, Artūrs ir lielisks kameransambļa saspēles meistars, kā arī akordeona spēles studentu pedagogs Mūzikas akadēmijā.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (2)

Kokneses Mūzikas skolas Pūšaminstrumentu nodaļas prezentācijas koncerts kā absolventu salidojums!

12.03.2016 15:00 kur : Kokneses kultūras nams

Kokneses Mūzikas skola savu 25. jubilejas gadu iesākusi ar vērienīgiem koncertiem, kuros piedalās ne tikai tie, kuri pašlaik apgūst zinības mūzikas pasaulē, bet arī skolas absolventi, kuri, pateicoties savam veiksmīgajam sākumam, ar panākumiem turpina ceļu mūzikā. 12. martā Kokneses kultūras namā mēs, skatītāji, vairāk kā divu stundu garumā baudījām Kokneses Mūzikas skolas Pūšaminstrumentu spēles nodaļas audzēkņu un absolventu koncertu. Pilnā skatītāju zāle – bērnu vecāki un vecvecāki, pārējie atbalstītāji un mūzikas mīļotāji uzgavilēja katram priekšnesumam. Uz skatuves goda vietā bija Kokneses Mūzikas skolas karogs, kurā simboliski atainots melnbaltu taustiņu ceļš, kurš no dzimtās vietas aizvijas plašajā pasaulē.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (23)

Vijolīte - februāra gaviļniece26.02.2016

„Viņa ieradās agrā pavasarī- maza, sīka meitenīte ar zilu vijoli padusē. Kad viņa sāka spēlēt, putni apklusa un klausījās brīnišķīgajās skaņās, bites un tauriņi lidinājās un dudināja maigas melodijas….”

Tā Anna Sakse savās „Pasakās par ziediem”. Dabai sliecoties uz agru pavasari, 26. februārī Kokneses novada domes zālē Kokneses Mūzikas skolas Vijoļspēles klases audzēkņi un skolotājs Jānis Atslēga aicinās visus, kam tuva vijoļmūzika. Vijoles klase ir skolas visjaunākā klase, vienīgā, kuru vēl nav absolvējis neviens audzēknis. Tādēļ jo interesantāk būs dzirdēt mazo pirmklasnieku pirmos soļus, dzirdēt vidējo klašu audzēkņu sniegumu. Vijolīte skanēs gan solo, gan ansamblī. Būs arī daži vijoļspēles viesi, kuri labprāt piekrita kuplināt mūsu pasākumu.

printēt Lasīt visu ziņu

Viss sākas ar pasaku!

26.02.2016 kur : Kokneses novada dome

„Kad viņa sāka spēlēt, putni apklusa un klausījās brīnišķīgajās skaņās, bites un tauriņi lidinājās un dudināja maigās melodijas.” Arī mazie Kokneses Mūzikas skolas vijolnieki ir dzirdējuši, kā spēlē Vijolīte Annas Sakses pasakā. Par to varējām pārliecināties brīnišķīgā vijoļklases prezentācijas koncertā 26. februāra vakarā Kokneses novada domes zālē.

2016. gads ir iesācies Kokneses Mūzikas skolas 25 gadu jubilejas zīmē. Pagājušajā mēnesī izskanēja pirmais - klaviermūzikas koncerts no iecerēto koncertu sērijām piecu mēnešu garumā, bet februāris atnesa svētkus tiem, kam tuva vijoļmūzika.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (22)

Izskanējis XI Starptautiskais P.Čaikovska klaviermūzikas jauno izpildītāju konkurss01.02.2016

No portreta dižajam krievu Maestro P.Čaikovskim apceroši noraugoties, degot zeltainām svecēm, 35 jaunie talanti no Ulbrokas, Maltas, Daugavpils, Amatas, Garkalnes, Ādažiem, Gulbenes, Pilsrundāles, Salaspils, Jelgavas, Jēkabpils Ventspils, Talsiem, Madonas, Birzgales, Līvāniem, Kārsavas, J.Mediņa 1.mūzikas skolas, Juglas Mūzikas skolas, A.Dombrovska mūzikas skolas, Kokneses Mūzikas skolas, Klaipēdas J.Karosasa Mūzikas skolas, Kaļiņingradas P.Čaikovska vārdā nosauktās bērnu mākslas skolas trīs klašu grupās mērojās dižā krievu melodiju meistara – P.Čaikovska skaņdarbu izpildījumā. Daudz pārsteigumu un prieka sagādāja arī konkursantu obligātā skaņdarba (izcelsmes valsts komponista) atskaņojums. Tā kā pārsvarā bija Latvijas mūzikas skolu audzēkņi, latviešu jaunie komponisti, kā arī klasiķi tika pārstāvēti visai plaši.

Konkursu vērtēja J.Karosasa Mūzikas skolas vecākā eksperte Vaiva Purlyte, Daugavpils S.Broka Mūzikas vidusskolas direktora vietniece mācību darbā Elīna Bambāne un Kokneses Mūzikas skolas direktore Silvija Cīrule. Žūrijas vadītājas V. Purlytes vadībā katra konkursanta sniegums tika izanalizēts un apspriests. Gala lēmums šāds:

printēt Lasīt visu ziņu galerija (4)
Pasākumu kalendārs
<>

Jaunākās galerijas


back to top